Nyhedsbrev 2 2019

Årets gang
I skrivende stund er det den 113. dag i 2019, hvormed vi nu har lagt en tredjedel af året bag os. Det er dog fortsat rekordernes tid, idet vi oplevede marts måned, hvor der rigtigt var brug for regntøj og gummistøvler. Den samlede nedbørsmængde var på 102,7 mm. Vi skal helt tilbage til 1978 for at finde tilsvarende nedbørsmængde.

Vi har her i april og påsken oplevet, at solen rigtigt har medvirket til, at der har været mange dage med sommertemperatur. Det er dog krydret med nattefrost. Så det har være optimale betingelser for at få gang i de mange opgaver i haven.

Oprydningsdag
Lørdag den 13. april var der ca. 40 voksne og børn som deltog i den fælles oprydningsdag. Bjarne og Jan opdelte de fremmøde i arbejdshold, så der blev gået til de mange opgaver. Vejret var rigtigt arbejdsvenligt, idet temperaturen medvirkede til at der skulle arbejdes for at holde varmen. Weekenden forud var der generel oprydning arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Dertil kommer, at Strib skole også arrangerede oprydning i Strib den 12. april, så der var ikke den store affaldsmængde på vores fællesarealer. Oprydningsdagen sluttede med socialt samvær omkring grillen med varme pølser og drikkelse til alle.
Det er rigtigt godt at se, at der var mange unge familier med børn som deltog. Stor tak til alle for indsatsen.

Påskelam på engen
Det varme vejr har medvirket til, at alle fårene på engen er nedkommet med samlet 15 lam, heraf er der et par får der har trillinger. Der er desuden et enkelt flaskelam i flokken af nye lam. Dejligt at se, at alle lam trives.

Engprojektet
Den 12. april blev der afholdt møde med Rasmus Dalhoff Skaar fra Middelfart kommunes miljøafdeling, bestyrelsen og vores dyreholdere Laila og Peter.
Bestyrelsen har igennem det sidste halve år været i dialog med Middelfart Kommune omkring muligheder for at skabe gode forhold for både dyrene og plantevæksten på engen. Der er stor enighed om, at dyreholdet på engen skal bevares. Kommunens miljøafdeling ser gerne, at der skabes balance med antal dyr og betingelserne for plantevæksten.
Efter en drøftelse er der opnået enighed om, at der skal foretages en tilpasning af antallet af græssende dyr, så der vil være 6 moderfår og en vædder. Dertil kommer de to islandske heste og en pony. Herefter vil der være opfølgning på plantevæksten udvikling her i forår og sommer i forbindelse med opfølgningsmøde med Rasmus Dalhoff Skaar ultimo august.

Den varme sommer i 2018 og den milde vinter har betydet, at plantevæksten ikke er genoprettet som tidligere år. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi kan bevare muligheden for at sikrer at dele af engen fortsat kan vær et overdrev.

Det aftalte dyrehold vil betyde, at der ikke vil være behov for tilskudsfodring af dyrene, hvilket har stor betydning for engens status. På et overdrev må der ikke bruges kunstgødning og dyrene må ikke tilskudsfores. Tilskudsfodring kræver dispensation fra Middelfarts kommunes miljøafdeling.

Omkring indhegning af engen ser kommunen gerne, at der bliver indhegnet med et almindelig trådhegn med trådnet frem for indhegning med et hestehegn (Texashegn).
Med brug af hegnspæle af hårdttræ ”Robini” vil der være en levetid på op til 15-20 år. Kommunen anvender udelukkende denne type hegn på kommunens arealer, hvor der er dyrehold. Prisen for et sådant hegn ligger i størrelsesorden ca. 50 kroner pr. m.

Nyt emne til dyreskjul med græs på taget.

Med Middelfart kommune er det aftalt, at der skal arbejdes videre med godkendelse af et nyt dyreskjul. Her ser kommunen gerne, at dyreskjulet falder godt ind i området. Der arbejdes derfor med opførelse af et dyreskjul, hvor tagbeklædningen er med græs og den øvrige beklædning er rå opskårne planker som vist på ovenstående foto.

Kommende opgaver for bestyrelse

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Udarbejdelse af byggeansøgning til opførelse af nyt dyreskjul som vist på ovenstående foto
  • Udarbejdelse af ny kontrakt med Laila og Peter med udgangspunkt i ændring af dyrehold og ansvar for hegn.
  • Indhentning af tilbud på dyreskjul og indhegning af engen og sammenstilling af et samlet budget.
  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet.
  • Vurdering af behov for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i september, hvor bestyrelsen vil forelægge en samlet plan for ny indhegning af engen med udgangspunkt i kommunens forslag til indhegning.

Rågekolonien i Egelunden
Rågerne har forsat deres tilholdssted i Egelunden. Det ser dog ikke ud til, at der er en større forøgelse af antallet. Rågernes ophold er fortsat en udfordring for de nærmest boende, idet der er en konstant skræppen fra rågerne som er forstyrrende ved ophold udendørs.
Bestyrelsen har fremsendt ansøgning til Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af råger og har modtaget tilladelse til regulering i perioden fra 1. maj til 15. juni i forbindelse med støj og sundhed, med henblik på at imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed.
Bestyrelsen er herefter i dialog med to gange Jørgen i vores grundejerforening. De har begge jagttegn og tilladelse til brug af salonriffel. Bestyrelsen håber dermed, at vi kan få reduceret bestanden og at rågerne vil søge tilbage til Staurby skov.

God sommer til alle

Udgivet i Nyhedsbrev | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 2 2019

oprydning i april 2019

På årets oprydningsdag, viste vejret sig fra sin bedste aprilside – tørt, solrigt med blå himmel og enkelte skyer, kold og blæsende og med en fem seks sekundmeter vind fra nordøst.

Et flot fremmøde på 40 deltagere – voksne og børn – indfandt sig på det aftalte mødested. Efter en kort passiar og lidt hyggesnak med hverandre, bød Bjarne velkommen til dagens opgaver og gav en breafing om det planlagte program.
De fremmødte blev delt op i hold efter eget valg af opgave. Nogle gik til engen, somme gik til oprydning ved stierne, ved busk og krat og på græsarealerne og andre fordelte sig på de to legepladser på henholdsvis Færgegårdvej og Carl Nielsens vej.
Klokken 12.15 skulle vi så samles igen til grillpølser ved Færgegårdvejs legeplads – og så var der var “tykke og tynde med grillspor”, sød og stærk sennep, Ketchup, remoulade og ristet brød, “En enkelt” til ganen, øl til de voksne og sodavand til børnene – og så den dér nok så forunderlige hyggestemning ikke at forglemme.

20190413_100320 (002)
20190413_100339 (002)
PetanqueogVolley
IMG_2634
20190413_100432 (002)
IMG_2636
20190413_100444 (002)
IMG_2635
IMG_2637
IMG_1475
IMG_2638
IMG_1473
IMG_2278
IMG_0667 (002)
IMG_0668 (002)

Alt i alt en rigtig god dag hvor alle de planlagte opgaver blev løst og hvor vi efter endt dåd hang lidt ud over sennep, ketchup, remoulade, pølsebrød, paptallerkner, servietter og drikkelse, lidt nørdøstenvind og Bjarnes speciale – grillpølsen med knækket. De to gasgrill var godt booked op og stod distancen med bravour.

Bestyrelsen udtrykker en stor tak til alle Jer som denne oprydningsdag gav en hånd med  – tak for indsatsen og for hyggeligt samvær!

Udgivet i Aktiviteter, Legepladser | Kommentarer lukket til oprydning i april 2019