Om

  En forening med hjemsted i Strib, Middelfart Kommune
Cvr.nr. 3571 9881

Indskudt for en kort bemærkning – Sæt x i kalenderen

• Oprydningsdag lørdag d. 5/6 2021 kl. 10.00
Vi mødes på boldbanen v. Færgegårdvej.
Folder med opgaver husstandsomdeles

Strib – fra tid til anden

StribSkilt15,jpg
strib1
Hulvejen
tjærepletten1951
stribfyr1956
Partifrastrib
StribFærgehavn
Havnen
Stribbanegård
Ved fyret
badegæster1935
Badestrand1935
Stribgården1950
Stgrudsnit
StribKirke2
Stribbådehavn
Strib_kg
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_2416
Bordet fuldt
Strib – fra tid til anden
Strib – fra tid til anden
Rute-2020-i-folder-format-kortet-719x1024
StribSkilt15,jpg strib1 Hulvejen tjærepletten1951 stribfyr1956 Partifrastrib StribFærgehavn Havnen Stribbanegård Ved fyret badegæster1935 Badestrand1935 Stribgården1950 Stgrudsnit StribKirke2 Stribbådehavn Strib_kg OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_2416 Bordet fuldt Strib – fra tid til anden Strib – fra tid til anden Rute-2020-i-folder-format-kortet-719x1024

• Generalforsamling fredag d. 11/6 2021 kl. 19.00
i Strib Forsamlingshus.
Dagsorden, regnskab, budget o.a. kommer her på hjemmesiden.
Folder husstandsomdeles

Foreningen er stiftet i 1974 og dens medlemsskare består af 151 parceller beliggende på henholdsvis Færgegårdvej, Stribgårdvej, Carl Nielsens Vej, Jacob Gades Vej (nord for ringstien) samt en enkelt parcel på Sofiendalsvej. Dertil kommer yderligere 18 matrikler på tilsammen 69.727 m2 fællesarealer i størrelserne fra 1 m2 til  25.545 m2

Der er tinglyst pligtigt medlemskab af foreningen for grundejere med parceller / ejendomme specifikt beliggende på udstykningen “Stribgårdens Jorder” på de her nævnte vænger i henhold til § 15, stk.2, nr. 13 i Lov om planlægning, hvor en kommune kan beslutte, at der skal oprettes grundejerforening i for eksempel nye parcelhusområder og bestemme medlemspligt.

Skolesti langs engen

Foreningen har derfor pligtigt skøde på de foran nævnte grønne arealer og har til enhver tid (jf. tinglyst deklaration pgr. 3) pant i medlemmernes ejendomme næst efter almindelig og særlig realkredit og / eller sparekasse for indtil kr. 1.200,-

Foreningen er upolitisk og har  som primære formål:

Legepladsdag


at varetage medlemmernes tarv i almindelighed
– og i særdeleshed

at virke til fremme af de opgaver som er til fælles gavn for medlemmerne, – herunder

• at forestå pasning, pleje og vedligeholdelse af de fællesarealer foreningen har skøde på.

Kontingentet er kr. 1000,- årligt pr. parcel.  Kontingent- og regnskabsår  følger kalenderåret og kontingentet opkræves hvert år i april / maj måned. Handles ejendom sker refusion for kontingent parterne imellem.