Vejrbidt og falmet

Vejrbidt og mærket af vejr og vind står det gamle skur på Stribengen og tager sig ud. Evindelige påvirkninger har det modstået og tålt mens det har værnet sine beboere mod elementernes rasen. Ly og læ for sol, blæst, regn, sne  og stride vejrlig har det givet.

Får, lam og dyreskjul

Trods et noget træt udseende, er skurets sundhedstilstand noget bedre end udseendet umiddelbart lader antyde .

Om dyrene på engen

Et renovationsarbejde, som ikke blot har til formål at udbedre skurets almene tilstand, men også tilføre bygningen et lidt større indeareal – primært til gavn for hestene, har i nogen tid været under overvejelse. Det er nu gennemført.

Når vejrliget i det kommende forår 2021 tillader det, vil skuret eller dyreskjulet, som det også kaldes, formentlig blive behandlet med en gang miljøvenlig maling, til fryd for det menneskelige øje.

I grundejerforeningen fornemmer vi stedets naturgivne herlighedsværdier og vi ser med bekymring på stedets insekters, fugles og planters trange og ulige levevilkår og vil gerne bidrage med øget opmærksomhed og indsats.

FORSIDE2delt
43
skur20202
Skur20201
IMG_0188
græsskur
IMG_0188
IMG_0189
IMG_0186
IMG_3077[1]

 

Det er tanken, at  opsætte infotavler på stedet sådan, at man med sin mobil kan scanne en QR-kode og læse om stedet og om de dyr, planter og insekter, som har deres faste bosted på engen. 

Udgivet i Arealer | Kommentarer lukket til Vejrbidt og falmet