Nyhedsbrev 2 2020

Nyhedsbrev 2 2020 

Vejrlig, pandemi og udsættelser

Efter en lang periode i efterår og vinter med rekordmængder af regn, har vi nu fra medio marts til udgangen af april oplevet tørvejr med sol. Det har betydet, at jorden er tørret så meget, at vi her i april har nået tørkeindeks på tæt ved 10. Tørkeindeks i den størrelse hører vi normalt om i juli og august. Så vi skal nok indstille os på, at klimaet er under forandring.


I maj – juni 2020 reguleres rågeunger i Egelunden i bunden af Færgegårdvej med fornøden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen – se nederst på siden.

 Foråret er en periode, hvor man dagligt ser forandringer i naturen, men her i 2020 er alt ikke som det plejer. Vi oplever en ny spiller som i den grad har medvirket til, at vi er slået tilbage af Covid-19 virusset. Covid-19 virussen har ramt os alle som en stor hammer. Ingen har set det komme, og denne pandemi har, kostet rigtig mange menneskeliv, lagt økonomierne i en benlås og forandret verden omkring os i mange år ud i fremtiden.
Vi lever i en global tid, hvor vi ikke kan lukke ned og sige, at det ikke rammer os. Vi rejser alle rigtigt meget, hvormed vi alle medvirker til at bringe virusser hurtigt rundt til mange. Et af de store epikområder i Europa er de store skiområder. Her bliver befolkningsantallet mangedobbelt og man færdes meget tæt i lift med op til 200 personer.

Som sagt lukkede regeringen ned for alle aktiviteter med lukning af skoler, storcentre, plejehjem, grænser mv. den 11. marts. Ingen sammenkomster, fester med mere end 10 personer og afstands-krav på minimum to meter.

Det har også betydning for aktiviteter i vores grundejerforening. Den 6. marts blev der afholdt generalforsamling i Strib Sognegård. Der var her deltagelse af 35 medlemmer fra grundejerforeningen. Generalforsamlingen blev afviklet i en god ånd og med en positiv tilbagemelding fra deltagerne. Efter generalforsamlingen var der social hygge omkring et par glas rødvin og smørrebrød.

Referatet bliver lagt på grundejerforenings hjemmeside her primo maj, når vi igen har mulighed for at genoptage bestyrelsesarbejdet. Nedlukning har resulteret i, at bestyrelsen har udskudt vores konstituerende bestyrelsesmøde til efter den 10. maj.

Indhegning og dyreskjul på engen

I forbindelse med vores planlagte oprydningsdag lørdag, den 18. april var en af opgaverne nedtagning af det gamle tværhegn på engen.

Grundet Corona blev oprydningsdagen aflyst, idet vi ikke kunne sikre overholdelse af antal deltagere og afstandskrav.

Bjarne, Jan og undertegnede tog herefter initiativ til nedtagning af tværhegnet og fjernelse af de gamle hegnspæle som var placeret ved regnvandsbassinet. Læs resten

Udgivet i Nyhedsbreve | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 2 2020