Post 2

post 2

Stribengen 

tekst af Henrik Poulsen

Stribengen er et stort grønt område ved indgangen til Strib. Det er Stribgårdens Grundejerforening, der er ansvarlig for at holde hele området.

Forvaltningen af hele arealet udføres ud fra en balance mellem to overordnede hensyn.

Det ene er, at man skal kunne glæde sig over naturen, når man til fods eller på cykel passerer langs arealet på stien eller på landevejen. Det andet hensyn gælder bevarelse af det grønne område til glæde for dyrene og den almindelige biologiske mangfoldighed.

Engarealet er delvist karakteriseret som et overdrev – altså et område, hvor dyr i fællesskab kunne græsse, og det formål er der holdt fast i, således at man året igennem både kan se får og heste på arealet.

Dyrene holdes af en dyreholder, som grundejerforeningen har en samarbejdsaftale med.

Hvis man undlod at holde dyr på engen og ikke på anden vis holdt beplantningen nede, ville hele arealet i løbet af ganske få år udvikle til at blive et stort uigennemtrængeligt kratområde.

Dyrene kan klare det omskiftelige danske klima, men der er også mulighed for, at de kan trække i læ i et dyreskjul.

Det er til enhver tid stedets dyreholder, der er ansvarlig for at sikre, at dyrene på engen har det godt. Antallet af dyr, og det gælder især fårene, bliver løbende regulereret, så man sikrer, at engen kan give føde til alle uanset årstiden.

Stien langs med arealet er en skolesti og fungerer som bindeled mellem den ældste og den nyere del af Strib. Den bliver derfor flittigt benyttet både til fods og cykel. I lyset af de kommende års udbygning af Strib vil denne stiforbindelse forventelig i endnu højere grad blive benyttet.

På et areal tæt ved Super Brugsen er der etableret et overfladebassin, der tiltrækker en del fugle og der er kommunalt nedgravede rørledninger for spildevand og kloak.

Et åløb leder afvanding langs med arealet i nordlig retning og løber langs hele Stribengen, inden det ledes videre ud i Røjle Mose.

I 2020/2021 har Grundejerforeningen påbegyndt etablering af vilde blomster i foreningens område, bl.a. i det hjørne af engen, hvor ny Billeshavevej og Strib Landevej mødes.

Læse mere via QR-koder. Besøg evt. foreningens hjemmeside.