Kontingent


Kontingent udgør kr. 1.250- (marts 2022 ) pr. parcel? Opkræves ca. 1. maj og der gives 30 dages betalingsfrist.

Der udsendes 1., 2. og 3. rykker. Derefter Incasso.

Der er en gammel vedtagelse vedr. rykkerintervaller noteret i protokollen, så der ligger rent faktisk en bestyrelsesbeslutning herpå efter forslag fra advokat..