Tingstedet

Tingstedet

Der ligger tretten sten i en cirkel på engen. Netop sådan var stenene placeret i tidligere tiders tingsteder. En fjortende sten ligger lidt fra de andre i nordlig retning.
Et fungerende byting / tingsted i Strib, har man i ældre tid aldrig haft. Havde man ærinde ”på Tinge”, så gik turen til Middelfart.

Et tingsted i Strib – placeret på engen – var en tanke som for år tilbage modnedes hos en af foreningens bestyrelser og siden – i begyndelsen af 1990’erne – blev bragt til udførelse.  På en af foreningens mange plantedag – placerede man ved fælles hjælp stenene hvor de nu ligger.
Et tingtræ blev plantet i cirklens midte, men fandt ikke rodfæste. Gennem de efterfølgende år blev der gentagne gange plantet nye træer i stencirklens midte, men ingen af de unge træer formåede at slå rødder og fandt hverken grobund eller næring for videre vækst i det rene strandsand, som undergrunden på stedet består af.

Nærmest som et skulpturelt vingesus ligger stenene og vidner om en svunden tid. De taler deres eget tavse sprog og vækker undren og eftertænksomhed hos forbipasserende.

tingsted2

På det sted hvor tingstenene ligger, afviklede grundejerforeningen –  i de tidligste år af foreningens eksistens – nogle engfester med folkedans og vandafkølede pilsnere, sodavand og andre læskende drikke. Der blev grillet forskellige former for kød, og der blev ristet pølser over gløder mens den daværende dyreholder demonstrerede fåreklipning og kørsel med hestespand.

Sct. Hans på engen med bålafbrænding og båltale

Et mangeårigt medlem af foreningen har ved en sammenkomst fortalt, at den lille vold som ses i umiddelbar nærhed af tingstedet, efter sigende skulle være en rest af det meget gamle voldanlæg, der i tidernes morgen var en del af ”Gammel Slot”, som man ser rester efter ved Strib Nordstrand. Nogle antyder også, at jordvolden er en rest af den gamle vej – eller linjeføring til Strib – som gik bag om hvor kirken blev bygget i 1911.