Engens Fauna og Flora samt øvrig biodiversitet

Stribgaardens Grundejerforening dækker et areal på næsten 70.000 m2, hvoraf en større del går til grønne arealer. Foreningen bestræber sig på at holde en god balance mellem at holde området pænt men samtidigt gøre plads til små oaser, hvor biodiversiteten fremmes.

Seneste projekt er etablering af vilde blomster i foreningsområde bl.a. hvor Billeshavevej og Strib landevej mødes.

Fauna og Flora på engen

Dyrene på engen opholder sig ude hele året og er selvsagt “udedyr” men med mulighed for frit at kunne søge ly for vejr og vind og sove- og hvileplads.
Som en del af dyrenes tilstedeværelse på engarealet, samles løbende viden om hvilken flora som bliver lokaliseret på engen, hvor dyrene – fårene og hestene – i det daglige udøver deres del af stedets naturpleje ved afgræsning.
De fundne arter af vækster  mærkes fortløbende her i listen med en • og der linkes til en artsbeskrivelse til 0rienterering for interesserede.

Observeret på foreningens eng:

• Almindelig kampgræs...………….Cynosurus cristatus
•Almindelig kongepen……………..Hypochoeris radicata
• Stor nælde…………………………….Urtica dioica
Almindelig pimpernelle………….Pimpinella saxifrafa
• Krybende potentil………………….Potentilla reptans
Almindelig rajgræs………………..Lolium perenne
• Lav ranunkel………………………..Ranunculus repens
Eng-rapgræs, kollektiv art……..Poa pratensis, s.l
Enårig rapgræs……………………..Poa annua
Eng-rottehale……………………….Phleum pratense ssp. pratense
Humle-sneglebælg………………..Medicago lupulina
Spidskapslet star………………….Carex acetosa
Almindelig syre…………………..
• Ager-tidsel………………………….Cirsium arvense
• Horse tidsel………………………. Cirsium vulgare
Tomentil……………………………Potentilla erecta
Korsknap…………………………..Glechoma hederacea
• Tusindfryd…………………………Bellis perennis
Butbladet skræppe……………..Rumex obtusifolius
Vej-pileurt…………………………Polygonum aviculare
Kløvkrone………………………….Myosoton aquaticum
Høst-borst…………………………Scorzoneroides autumnalis
Græsbladet fladstjerne……….Stellaria graminea
Blød hejre…………………………Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus
• Almindelig hundegræs………Dactylis glomerata ssp. glomerata
• Almindelig hønsetarm……….Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare
Hvid kløver………………………Trifolium repens
Knold-ranunkel………………..Ranunculus bulbosus
Knold-rottehale………………..Phleum pratense subsp. nodosum
• Almindelig røllike…………….Achillea millefolium
Gul snerre……………………….Galium verum
Håret star……………………….Carex hirta
Lancet-vejbred………………..Plantago lanceolata

Forekommer på eng:

Engkarse
Korsknap
vejmælkebøtte……………….Taraxacum officinale
Eng-rapgræs
Almindelig hønsetarm
Håret star
høst-borst
Hvid-kløver
Almindelig rajgræs
Lav ranunkel
eng-rapgræs
Glat vejbred
Gåsepotentil
Sideskærm
Kær-galtetand
Almindelig mangeløv
Vand-mynte
Vand-pileurt
Stor nælde
Lyse-siv
Tykbladet ærenpris
Kær-dueurt