Møder, Referater, Regnskab

Et høringssvar – febr. 2014

Da udstykningen som omfatter den del af friarealerne på Stribgårdens Jorder som Stribgårdens Grundejerforening fik skøde på, blev afsluttet og afleveret, afsatte det udstykkende firmaet L.A.B tre parceller beliggende på Stribgårdvej til Middelfart Kommune med henblik på, at kommunen kunne etablere børnehave på parcellerne.
Den ene parcel lå efterfølgende ubenyttet hen i mange år. På de to andre parceller blev der etableret børnehave.
Den første parcel blev siden solgt og stedet blev bebygget med et parcelhus. Da kommunen byggede ny børnehave andet sted i kvarteret blev den udtjente børnehave og de to andre parceller solgt.
En bygherre købte stedet og søgte om at lave flere boliger i den bestående bygning. Den disposition opponerede Stribgårdens Grundejerforenings bestyrelse over. Skrivelsen som bestyrelsen sendte til  Middelfart Kommune, Teknisk Forvaltning, ses nedenfor.

høringssvar (PDF-dokument)

Lokalplan 153 forblev efter Kommunens oplæg og projektet med indretning af flere boliger i den tidligere børnehave er gennemført.