Regnskaber

LOGOgrønt250slide

Foreningens økonomi hviler udelukkende på kontingenter fra foreningens medlemmer. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og sendes ud til medlemmernes indbetaling umiddelbart efter den afholdte generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret og handles der ejendom med pligtig medlemskab af Stribgårdens Grundejerforening, sker refusion for kontingent  parter imellem og er foreningen uvedkommende.

På den årlige ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen årsregnskab og det kommende års budgetforslag til godkendelse.

Her på siden vises budgetter og årsregnskaber som PDF-dokumenter.

asterisk-orange-icon

2023

Budget 2023

2022

Resultatopgørelse 2022

Balance 2022


(årsopgørelse 2021 + Budgetforslag 2022)
Klik på↓
IMG_20220223_0002

Balanceposter – regnskab 2021

Regnskab 2020og budget 2021 14 05 2021  
Status 2020 14 05 2021


Resultatopgørelse for året 2019

Underskrevet status for året 2019
Budgetforslag for året 2020

Årsopgørelse 2018
Balance 2018

Regnskab 2017 

Regnskab 2016

regnskab 2015

regnskab2014

Kun aktuelle budgetter gemmes, da de efterfølgende indarbejdes i de afsluttede årsregnskaber. Årsregnskaberne gemmes ifølge gældende love og regler i 5 år.