Arkiv…

  • Foreningens tidligste forhandlingsprotokol omfattende daværende bestyrelsers noter, beslutninger og referater fra foreningens første år – for årene 1974 til 1980 – synes at være gået tabt.

Nedenstående oversigt er pt. ufuldstændig men revideres og udbygges fortløbende.
Skulle der være faste oplysninger, du i denne hjemmesides sammenhæng savner, hører vi det gerne.
Kontakt venligst formanden via mail. Find ham her.

Bestyrelsen arbejder på at digitalisere foreningens vigtigste dokumenter med opbevaring her på hjemmesiden. Den øvrige del af foreningens ret så omfattende arkivmateriale, vil blive tilbudt opbevaret på Lokalhistoriske Arkiv for Strib-Røjleskov Sogn.
Der er ikke sat deadline på opgaverne.

Titler markeret med • er linket.
Andre – endnu usorterede – er under planlagt redigering.

Foreningsdannelse 1974………………………………………….. Link
• Dengang – 1974 – 1984…………………………………………… Link
• Deklaration………………………………………………………….. Link
• Vedtægter………………………………………………………………Link
Skøde på fællesarealerne…………………………………………..Link
• Formænd m/k gennem tiden…………………………………..Link

Engarealet:

• Første forpagtningskontrakt……………………………………Link
• Tilladelse til skur og dyrehold på eng ………………………Link
Byggetilladelse materielskur …………………………………….Link

Vandstik på matr. 1amz (engen)………………………………..Link
Naturgasledning på matr. 1amz (engen)…………………….Link
Spildevandsafledning på matr. 1amz (engen)……………..Link
Overfladebassin………………………………………………………Link
Åen og oprensning med tålt gener…………………………….Link
Vandfaskine på engen før rørledning………………………..Link
Engens status i nutid

Hvad som skete:
• Anlæggelse af legepladser…………………….………………Link
• Foreningen 1974 – 1984……………………………………….Link
Containerordning og medborgerhus ……………..…….Link
Anlæg af legepladser…………………….……………………….Link
Samarbejdspartnere………………………………………………Link
Efterbeplantninger………………………………………………. Link
Veje og stier………………………………………………………….Link