Nyhedsbrev 1 2021

Så er vi godt på vej ind i år 2021, men vi fik ikke parkeret Corona 2020. I december blev der konstateret en engelsk muteret udgave, der smitter langt mere end den tidligere

udgave af Corona virus. Det har dermed byttet endnu en nedlukning med lukning af skoler og butikker, som foreløbigt er gældende frem til den 28. februar. Det betyder, at vi må benytte bestilling af forbrugsvarer som ikke kan købes i Super Brugsen på nettet.

Vi trænger til at få Corona (COVID 19) lagt i graven, så vi kan få en normal hverdag, hvor vi igen kan være sammen og hvor vi kan bevæge os frit. Vi får nok først vores fulde bevægelsesfrihed, når den største del af os alle er vaccineret imod Corona.

Her i slutning af januar er klimaet vendt tilbage til normal med frost og sne. Rart at vi nu oplever en væsentlig forøgelse af dagens lyse timer.

Nedsat mødektivitet
2020 er et år vi alle vil huske i en rum tid fremover.
Aktiviteterne i grundejerforeningen har det meste af året været sat på standby. Der er kun gennemført få bestyrelsesmøder i den forgangne periode, hvor forsamlingsforbuddet har være op til 50 personer.

Bestyrelsen er i gang med afslutning af 2020 med udarbejdelse af årsregnskab og nyt budget 2021.

Udskudt generalforsamling
afholdelse af generalforsamling regner bestyrelsen med, at det først kan ske når vi kommer ind i maj måned. Det nuværende forsamlingspåbud skal regulere, gerne så der ikke er en øvre grænse.

Renovering af dyreskjulet
Her i løbet af november og december måneder, har bestyrelsen gennemført renovering af vores dyreskjul på engen.

Renoveret dyreskjul med nysgerrige får

Renovering og udvidelse af dyreskjulet er godkendt af Middelfart Kommune med opdatering af den hidtidige byggetilladelse helt tilbage fra 1980.

Der er tilbygget en åben del som primært er tiltænkt til brug for hestene. Det har dog vist sig at det for det meste er fårene som benytter den åbne del.

På billedet ser I det færdige resultat af renoveringen.

Tilbage er der nu at få gravet den gamle halm ud inde i huset samt fjernet mudder ved indgangen. Vinteren og frosten har sat et midlertidigt stop for den del af arbejdet.

Dyreskjul før renoveringen 2020

Det er planen, at der skal lægges et gruslag inde i huset, så vi får en mere fast bund. Det vil dermed være muligt med fjernelse af strøelse hvert forår.

Udenfor, hvor I ser der er opsat langsgående rigler er det tanken, at der skal lægges stabilt grus og fliser. Vi kan dermed undgå, at dyrene skaber en mudderpøl ved indgangen.

På billedet ser i her dyreskjulet inden igangsættelse af renoveringen

Den overskydende muld ved indgangen skal placeres oppe på hjørnet ved det store kirsebærtræ. Her er hegnet flyttet, så der kan opsættes et bænkesæt. Det vil så være muligt at gøre ophold og finde skygge og følge får og lam omkring dyreskjullet.

Der er desuden opsæt nyt trådflethegn på tværhegnet mellem de to indhegninger, som kan ses på billedet.

Adskillelse med flettet trådhegn

I løbet af sommeren konstaterede bestyrelsen, at det ikke var tilstrækkeligt med 5 tråde som adskillelse ved tvær-hegnet. Fårenes uld sætter sig på den nederste tråd, hvormed det elektriske hegn ikke har nogen virkning ved passage.

Her lørdag 16. januar med 10 graders frost om natten, blev de to første lam født. Får og heste blev søndag adskilt for at forhindre, at hestene skulle komme tæt på de ny lam.
Siden er der født endnu et lam.
Det er godt nok en kold tid at være nyfødt lam med frost og sne.

Med frost og sne er det nødvendigt med fodring af både får og heste. Der fodres overvejende med hø.

Kommende opgaver

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af forslag til mere natur på vores fællesarealer med etablering af blomstereng
  • Fastlæggelse af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling
  • Fastlæggelse af dato for oprydning og udgravning af halm i dyreskjulet.
  • Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt der fortæller om planter og dyr på engen.

Kristian Madsen
fmd./webredaktør

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.