Legepladser

Tilsyn med legepladser – se under bestyrelse

Foreningen har to legepladser – med et samlet areal på ca. 10.000 m2 – beliggende henholdsvis ved Færgegårdvej og ved Carl Nielsens Vej. Ved foreningens start i 1974 henlå de to arealer som ubrugte åbne græsarealer.
Beslutning om at etablere egne legepladser kom ret hurtigt på dagsordenen. Legepladsen ved Færgegårdvej blev etableret først. Siden kom legepladsen ved Carl Nielsens Vej til. Begge legepladserne blev etableret med skyldig hensyntagen til de to områders forskelle i antal af bebyggelser og dermed antal af mulige børnefamilier.

Legeplads ved Færgegårdvej

For egne midler og med medlemmernes hjælp og indsats, gik bestyrelse i spidsen for anlæggelse af boldbaner, opførelse af gynger, rutschebaner, vipper, klatre- og kolbøttestativer, Kompan vippedyr, bål- og grillplads og opsætning af bord-bænk-arrangementer og supplerende beplantning.

Med tiden er der sket flere ændringer og omlægninger af legepladserne. Der er anlagt petanquebaner som opfylder kravene til officielle mål, basketballbaner med kurve og flisebelagt underlag, en bane til beach volley som tilgodeser “officielle krav og forventninger” til mål og underlag, et nyt klatretårn er kommet til  og ikke mindst er der anlagt et tidssvarende faldunderlag af godkendt grus på relevante steder og der er skiftet fodbold- og håndboldmål i galvaniseret materiale, ligesom der er etableret en voksende / levende “pileflethule” og et lille legehus er senest kommet til.

Legeplads ved Carl Nielsens Vej

Området på Stribgårdens Jorder er lettere kuperet og ved enden af Carl Nielsens Vej – ud mod Ringstien – findes en skråning som fungerer som børnevenlig kælkebakke når vejr- og sneforhold giver mulighed for det.

Ved legepladserne er der på foreningens initiativ opstillet affaldsstativer til opsamling af almindeligt forekommende affald og til hundelufternes hundeposer med indhold.
Affaldssække skiftes og fjernes af de – af foreningens medlemmer – som forestår jævnligt tilsyn, pasning og pleje af fællesarealerne.
En gang årligt arrangeres en “legepladsdag” hvor foreningens medlemmer  samles og er fælles om småreparationer og almindelig oprydning og andre forefaldende opgaver. Efter et par timer sluttes af med lidt fælles hygge, øl sodavand og lidt mundgodt fra grillen. På sådanne dage ser vi gerne, at så mange som muligt fra de forskellige vænger deltager, da sådanne dage også er en god lejlighed til at få hilst på hverandre.

Tilsyn med legepladserne. Find ham i bestyrelsen. Klik her.