Hestene på engen (tavleinfo2)

Dyreholderne orienterer…

På engen ser man dagligt et noget varieret fugleliv med måger, krager, alliker, råger, ravne, ænder og småfugle, der alle på hver deres måde frejdigt spankulerer rundt i deres evindelige søgen efter føde.

Den opmærksomme iagttager, vil ind imellem kunne bemærke eksempelvis mågens karakteristisk ”dans”, når den på stedet foretager trampebevægelser for at lokke regnorme op af deres huller i jorden, når ormene tror, at lyden fra mågernes “ormedans” kommer fra et begyndende regnvejr.
Sidst på eftermiddagen forlader fuglene stedet og flyver hjem til deres respektive sovesteder. For så igen dagen efter at mødes på valpladsen.
Fårene og hestene derimod, de bor på engen, hvor de har deres blivende ophold til daglig fryd og fornøjelse for dem selv og de forbipasserende voksne og børn.

Fælles for dyrene på engen er, at de er stærke, hårdføre og nøjsomme dyr, som dagligt – ved deres flittige afgræsning  udfører naturpleje på engarealet og holder uønsket træ- og buskvækst nede. For fårenes vedkommende især når det gælder bævreasp, pil, birk og porse, men også selvsåede træer som fyr, gyvel og røn.

Dyr på Stribengen

Hestene er af racen “Islænder”.
Om den islandske hest læser man, at den er efterkommer af den hest vikingerne havde med sig, da de bosatte dem på Island omkring år 900. Hesten, der oprindeligt er et steppedyr lavet til at spise græs, urter, kviste, blade og andet fiberholdigt materiale, er kompakt, nøjsom og hårdfør. Den har et nedarvet behov for at spise og tygge i mindst 16 – 18 timer i døgnet. Gennem århundreder har den islandske hest tilpasset sig den barske natur på Island , hvor den gik ude hele året og hvor den selvsagt ikke blev vænnet, til at komme på stald.

Alle heste har tre gangarter – skridt, trav og galop. Nogle Islænderheste har fire eller sågar fem gangarter – skridt, trav, galop, tölt og pasgang. Adspurgt fortæller dyreholderne Laila og Peter “Beslagsmed”, at “Islænderen” først bør tilrides i fem-års-alderen.

Der var engang, da man her i landet så på hesteracen med lidt overbærenhed, trods dens store betydning som brugshest i hjemlandet. Vores tronfølger, Prinsesse Margrethe, fik ved giftemålet med Grev Henrik en islænder i bryllupsgave og den omstændighed skulle efter sigende have været med til at popularisere hesten i folks bevidsthed. Siden er det kun gået fremad.

Tilsyn med dyr.

Det er Laila og Peter “Beslagsmed” Christiansen der ejer dyrene på engen og som forestår det daglige tilsyn og som varetager ansvar for dyrevelfærd og forsikringsmæssige forpligtelser. Begge er de – når tid, arbejde og pligter – tillader det, parate til en snak om dyrene og dyreholdet på engen. Peter er anden generation dyreholder på engen og begge er de mangeårige medlemmer af foreningen.

Laila kan kontaktes på telefon 2933 6185.
Peter kan kontaktes på telefon 2177 3527.