Byplan og Lokalplan

Partiel byplanvedtægt nr. 007
for Stribgårdens Grundejerforenings område ( 1970 og 1974) og

Lokalplanen nr. 153
Boligområde ved Stribgårdvej i Strib april 2014 -(om ændring af børnehave til beboelse).

Klik på nedenstående:

→ Byplanvedtægt007

→ Lokalplan153

→ Se også nyere kort over området

→ Se også lidt om stedets historie