Regnskaber

LOGOgrønt250slide

Foreningens økonomi hviler udelukkende på kontingenter fra foreningens medlemmer. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og sendes ud til medlemmernes indbetaling umiddelbart efter den afholdte generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret og handles der ejendom med pligtig medlemskab af Stribgårdens Grundejerforening, sker refusion for kontingent  parter imellem og er foreningen uvedkommende.

På den årlige ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen årsregnskab og det kommende års budgetforslag til godkendelse.

Her på siden vises budgetter og årsregnskaber som PDF-dokumenter.

asterisk-orange-icon
Budget2017

asterisk-orange-iconRegnskab 2016
regnskab 2015
regnskab2014
regnskab2013
regnskab2012

Kun aktuelle budgetter gemmes, da de efterfølgende indarbejdes i de afsluttede årsregnskaber. Årsregnskaberne gemmes ifølge gældende love og regler i 5 år.