Bestyrelse

Det er formanden der tegner foreningen og i formandens fravær er det næstformanden.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes pr. email med spørgsmål til deres respektive tillidsjobs og ansvarsområder – pr. telefon dog udenfor almindelig arbejdstid.

 

Formand:
Kristian Madsen
Kommunikation / webredaktør

Færgegårdvej 59
telf.: 5153 9457
mail til Kristian: ↓
skærmmailLILLE

Næstformand:
Bjarne S. Rasmussen
fællesarealer

Færgegårdvej 3
telf.: 2129 9513
mail til Bjarne: ↓
skærmmailLILLE

Kasserer:
Henrik Poulsen
medlemmer / dataansvarlig

Færgegårdvej 5
telf.: 2713 2004
mail til Henrik: ↓

Bestyrelsesmedlem
Ole L. Møller
Sekretær
Færgegårdvej 23
telf.: 4040 4231
mail til Ole: ↓
Bestyrelsesmedlem
Jan 
Laursen
 legepladser

Carl Nielsens Vej 13
telf.: 4219 0388
mail til Jan: ↓
skærmmailLILLE
Suppleanter:
Preben Svendsen
Thomas Dueholm

Revisorer:
Kurt Dahl
Varny Snejbjerg

Bestyrelsens
Login