Bestyrelse

Det er formanden der tegner foreningen og i formandens fravær er det næstformanden.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes pr. email med spørgsmål til deres respektive tillidsjobs og ansvarsområder – pr. telefon dog udenfor almindelig arbejdstid.

Formand:
Kristian Madsen
Ansvh. webredaktør
kommunikation

Færgegårdvej 59
telf.: 5153 9457
mail til Kristian: ↓
skærmmailLILLE

Bestyrelsesmedlem
Bjarne S. Rasmussen
fællesarealer
græs og beskæring

Færgegårdvej 3
telf.: 2129 9513
mail til Bjarne: ↓
skærmmailLILLE

Kasserer:
Henrik Poulsen
kontakt medlemmer  persondataansvarlig, 

Færgegårdvej 5
telf.: 2713 2004
mail til Henrik: ↓

Næstformand
Ole L. Møller
Sekretær
Færgegårdvej 23
telf.: 4040 4231
mail til Ole: ↓
Bestyrelsesmedlem
Jan 
Laursen
legepladser

Carl Nielsens Vej 13
telf.: 4219 0388
mail til Jan: ↓
skærmmailLILLE
Suppleanter:
1. Thomas Dueholm
2. Preben Svendsen

Revisorer:
Kurt Dahl
Varny Snejbjerg
xx
Rev.suppleant:
Preben Svendsen


Login

_________________________________________

Vedligehold hjemmeside
Ib Møller Hansen

_________________________________________