Bestyrelse

Formand:
Kristian Madsen
 Redaktion / Sekretær

Færgegårdvej 59
telf.: 5153 9457
mail til Formand
Næstformand
Thomas D. Marcher

Stribgårdvej 11

telf.: 
mail til Næstfmd.:
Kasserer:
Henrik Poulsen
medlemmer  / persondata 

Færgegårdvej 5
telf.: 2713 2004
mail til Kasserer:
Bestyrelsesmedlem
Bjarne S. Rasmussen
Fællesarealer
Færgegårdvej 3

telf.: 2129 9513
mail til Arealer:
Bestyrelsesmedlem
Jan 
Laursen
legepladser

Carl Nielsens Vej 13

telf.: 4219 0388
mail til Legepladser:
Suppleanter:
1. Henrik Jørgensen
2. Preben Svendsen

Revisorer / suppl.: Kurt Dahl, Preben Svendsen og Jørgen Sørensen

Login