Regnskaber

LOGOgrønt250slide

Foreningens økonomi hviler udelukkende på kontingenter fra foreningens medlemmer. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og sendes ud til medlemmernes indbetaling umiddelbart efter den afholdte generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret og handles der ejendom med pligtig medlemskab af Stribgårdens Grundejerforening, sker refusion for kontingent  parter imellem og er foreningen uvedkommende.

På den årlige ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen årsregnskab og det kommende års budgetforslag til godkendelse.

Her på siden vises budgetter og årsregnskaber som PDF-dokumenter.


asterisk-orange-icon
Budgetforslag 2019  

Årsopgørelse 2018 13 06 2019
Balance 2018

Regnskab 2017 

Regnskab 2016

regnskab 2015

regnskab2014

Kun aktuelle budgetter gemmes, da de efterfølgende indarbejdes i de afsluttede årsregnskaber. Årsregnskaberne gemmes ifølge gældende love og regler i 5 år.