Ref. best.møde 15 / 4 2021

 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt ved Jan

  Torsdag d 15.04.2021 kl. 19.00 – 21.30

 

Mødedeltager:
Kristian Madsen (KMA)
Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
Jan Laursen (JL)
Thomas Duholm Marcher (TDM)
Henrik Poulsen (HP)
Preben Svendsen (PS)
Henrik Mølgaard Jørgensen (HMJ)                                     

 1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 06.12.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 06.12.2021 blev underskrevet

 1. Økonomi
  • Regnskabet 2020
   • Bestyrelsen godkender regnskabet for 2020 uden kommentarer.
   • Der laves revision af regnskab, hvorefter dette gøres tilgængeligt på grundejerforeningens hjemmeside.
  • Budget 2021
  • De 25.000 kr. der har stået hensat til engprojekt om-allokeres til aktivitetstiltag:
  • Forslag til aktiviteter
   • Af vippe på legepladsen ved Færgegårdsvej
   • Nyt vippedyr til legepladsen ved Færgegårdsvej
   • Af gyngestativ ved Carl Nielsens Vej legeplads
   • Blomstereng på græsareal grænsende op til Røjlemosevej og ved kælkebakken ved Carl Nielsens Vej.
   • Borde/bænkesæt til hjørnet ved dyrene mod sognehuset/skolestien.
   • Maling af dyreskjul samt udgravning heraf.
   • Opsætning af 2 disckurve på legepladsen ved Færgegårdsvej.
  • Bestyrelsen godkender budgetoplæg på 2021.
 1. Generalforsamling
  • Der afholdes generalforsamling fredag d. 11. Juni – det er en foreløbig data og vil kunne blive ændret afhængig af Covid19 situationen samt tilhørende restriktioner.
  • Det forventes, som de øvrige år, at blive Sognehuset, der vil lægge lokaler til.
  • Tilmelding vil igen være aktuel som de forrige år således der sikres tilstrækkelig forplejning.
  • Der vil igen være forplejning ved smørrebrød og tilhørende drikkelse.
  • Indbydelse til generalforsamling udsendes 14 dage før.
  • Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 1. Kort status grønne arealer

Arbejds- og oprydningsdag

Der er fastsat oprydningsdag lørdag d. 5 Juni med start kl. 10:00 på legepladsen ved Færgegårdsvej.

Til selve dagen vil der være liste med opgaver som både store og små kan hjælpe med og der opfordres til deltagelse da erfaringen taler for en hyggelig dag.

Dagen slutter med lidt gril og dertilhørende drikkelse.

Græsarealer

Klipning af græsarealer begynder ganske snart og det vil igen være Uffe der varetager denne opgave.

Beskæring af buske og træer

Der undersøges om det er muligt at foretage beskæring af træer og buske ved fodgængerfeltet da oversigtsforholdene er dårlige og kan skabe farlige situationer ved overgangen.

Der rækkes ud til beboer på Færgegårdvej da buskads skaber dårlige forhold for passage ved lille sti ud færgegårdvej.

 1. Opfølgning på engprojektet
  • Istandsættelse af det nuværende dyreskjul

Dyreskjul er færdiggjort, men vil planlægges forskønnet med ny maling.

BSR har kontakt til Uffe omkring udgravning udvendigt foran dyreskjulet men også indvendigt samt fjernelse af halm og møg.

Den udgravede jord kan placeres i hjørnet ved kirsebærtræet ved Skolestien. Halm og møg skal køres på lossepladsen.

BSR kontakter Laila og Peter ift. hold af dyreskjul samt området omkring. Stisystemet omkring dyrene benyttes af i mange, hvorved manglende vedligehold og oprydning vil have en negativ indvirkning på oplevelsen af hele området.

 • Hegnet rundt om dyrene
  • Tråde er blevet efterspændt af Poda.
  • Der vil være et løbende vedligehold af hegnet samt opstramning heraf, hvilket Poda vil blive rekvireret til.
 • Antal dyr på engen

BSR rækker ud til Peter og Laila grundet et for højt antal dyr på engen samt en plan for hvorledes antallet kan blive nedbragt samt hvornår.

Der er på nuværende tidspunkt for mange dyr på engen og presset på området bliver for stort til ,at den ønskede plantevækst kan få tilstrækkelig plads til at komme frem.

 • Formidling omkring engen

Engen har en masse fortællinger, der er værd at få formidlet ud, både om selve området, men også plantelivet og dyrene på engen. Dette kræver selvsagt skiltning med nærmere information.

HP rækker ud for priser på fire skilte fra MV trykkeri, der i forvejen er en kendt og brugt leverandør til grundejerforeningen.

Der rækkes ligeledes ud til IB ift. tekster og link til hjemmeside således skiltene også henviser til Grundejerforeningens hjemmeside borgerne kan søge og læse endnu mere information om området.

 1. Status hjemmeside
  • Grøn forening
   • Grundejerforeningen har for længst slået sig fast på at være en grøn foreningen.
   • Bestyrelsen lægger op yderligere fokus på en ny blomstereng samt mulig plantning af frugttræer.
 • Portrætfoto af Thomas til hjemmesiden

BSA får taget foto af Thomas ved den gule væg på terrassen på Færgegårdvej 3 som sendes til Ib til hjemmesiden.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Det er planlagt nyt bestyrelsesmøde d. 1 juni kl. 19:00 hos HMJ

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.