Nyhedsbrev 2 2021

Jeg sidder her og skal samle op på perioden fra 1. februar til 3. maj. Vi er fortsat ikke ude af Corona perioden, hvor vi dog oplever, at de stramme restriktioner bliver reguleret, så vi kan mødes flere både inden- og udendørs.
Der er godt gang i vaccinationer, hvor man nu er på vej ned i de yngre grupper. Men der går dog en stor del af året helt frem til og med august før alle har modtaget vaccinationsmuligheden. Så vi kan nok ikke smide mundbindet før hen i september.

Her i den tidlige del af maj oplever vi, at vi fortsat har et koldt forår. Metrologerne har netop i april konstateret, at det er den koldeste april i 35 år. Indtil videre må vi regne med at kulden fortsætter i maj. Så når vi taler klimaændringer, viser klimaet sig fra den normale side.

Generalforsamling 2021

Som der blev skrevet i det seneste nyhedsbrev, var det ikke muligt med afholdelse af generalforsamling i marts grundet forbud omkring forsamling mere end 10 personer. Vi er nu der, hvor vi tror på at de sidste restriktioner om forsamling indendørs, så vi kan mødes op til 50 personer. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal afholdes

Generalforsamling fredag den 11. juni 2021 kl. 19.00
i Strib forsamlingshus
.

Vi har forventning til at der kan afholdes generalforsamling som vi har gjort tidligere med socialt samvær over en god bid mad med et godt glas vin/øl. Så sæt derfor kryds ind kalenderen.

Regnskabet for 2020 bliver revideret den 4. maj og bliver herefter lagt på grundejerforenings hjemmeside. Tilsvarende vil der blive lagt dagsorden og budget 2021 op på hjemmesiden.

Oprydningsdag den 5. juni.

Bestyrelsen har i forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 15. april fastlagt, at der skal afholdes

Oprydningsdag lørdag den 5. juni 2021, kl. 10.00
hvor vi mødes på boldbanen ved færgegårdvej

Der bliver omdelt folder i jeres postkasse, hvor der er listet en række opgaver, der skal udføres.

Renovering af dyreskjulet og dyrene på engen

Her siden begyndelsen af februar er der født nye lam på engen. De to første lam blev født den koldeste dag i februar, hvor der blev mål temperaturer under minus 10 grader. Det kolde forår har betyder, at det har været nødvendigt med tilladelse til supplerende fodring af dyrene. Der er en samlet tilgang med 9 lam.

9 lam er kommet til

Det er fortsat et stort ønske, at den nuværende bestand af moderfår bliver reduceret i løbet af året til de aftalt 7 moderfår når lammene er selvhjulpne og ikke skal have modermælk.

Omkring dyreskjulet mangler der maling af træværk og fjernelse af gammel halm inde.

Det er planen, at Uffe skal grave det gamle halm ud som herefter skal køres på genbrugspladsen. Dertil kommer, at mulden ved indgangen skal graves bort og erstattes af stabilt grus. Tilsvarende skal der være en stabil grus belægning inde i dyreskjullet.

Renoveret dyreskjul med nysgerrige får

Den udbyggede del til dyreskjullet til brug for hestene bliver alt overvejende benytte af fårene.

Adskillelse af får og heste har fungeret fint efter opsætning af trådnet ved tværhegnet.

Den overskydende muld skal placeres ved kirsebær på Skolestien, hvorefter der skal sås græs. Det er desuden planen med opstilling af bænkesæt. Det vil så være muligt at gøre ophold i skyggen og nyde dyrene.

Fællesarealet ved Røjlemose vej

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget en henvendelse fra en række beboer omkring vores fællesareal Ved Røjlemose Vej. De ønsker, at der gennemføres en forskønnelse af arealet. Bestyrelsen har modtaget et skitseforslag til, hvordan der kan skabes et område med forbedret biodiversitet. Bestyrelsen har drøfte oplægget og givet gruppen accept til at arbejde videre med planen. Der er blandt andet en pulje fra Middelfart kommune der kan ansøges inden 15. maj, som direkte skal anvendes til forbedring af biodiversitet i kommunen.
Beboergruppen oplyser, at det desuden har været drøftet ifm. Middelfart kommunes ”Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund”, hvor der blev afholdt seminar  i Stribhallen og Bådeklubben ved Strib havn i efteråret 2020.

Så en ansøgning der skal sendes til Middelfart kommune vil derfor få støtte fra beboergruppen, Strib i Bevægelse og Stribs blomster laug. Formelt er det grundejerforeningen som skal lægge navn og CVR – nummer til ansøgningen. Middelfart kommune kræver, at det er etablerede foreninger som ansøger.

Bestyrelsen vil gerne give accept til oplægget, men det er vigtigt, at der etableres en forening/gruppe som bliver organiseret og tager ansvar for området. I den sammenhæng tænker bestyrelsen, at der kan etableres en lejeaftale i samme stil som er gældende for engen.

Bestyrelsen vil derfor medbringe beboergruppens forslag til behandling og godkendelse på vores kommende generalforsamling den 11. juni.

Nedenstående ser i skitseforslaget der er oplægget.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver:

  • Mere natur på vores fællesarealer med etablering af blomstereng
  • Afholdelse af generalforsamling fredag den 11. juni 2021 kl. 19.00 i Strib forsamlingshus
  • Afholdelse af oprydningsdag lørdag den 5. juni 2021 kl 10.00 med mødested legepladsen Færgegårdvej
  • Opsætning af plancher ved runddeler med bænkesæt der fortæller om planter og dyr på engen.

Kristian Madsen
Formand/redaktør af nyhedsbrev

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.