Nyhedsbrev 4 2020

Vi er nu godt på vej ind i efteråret med kortere dage. Vi har endnu en gang oplevet, at der er slået klimarekord, der blev målt temperaturer der ikke er set tidligere. Gennemsnitstemperaturen i september blev 13,9 grader med en nedbørsmængde på 38,4 mm og 164,2 solskinstimer. Det kan ikke fortsætte, så der må være mere regn og rusk i vente. Det er derfor ikke let at blive klog på om vi taler om klimaændringer.

Kommende opgaver for bestyrelsen jf. seneste nyhedsbrev nr. 3 er:

  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet formidlingstavler om dyre og planter på engen og overdrevet.
  • Færdiggørelse af ny forpagtningsaftale for dyrehold på engen med Laila og Peter
  • Udarbejdelse af forslag til mere natur på vores fællesarealer

Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte for engprojektets formidlingstavler om dyr og planter

I forhold til opgaven ansøgning til fonde, er bestyrelsen nået til den konklusion, at vi som grundejerforening ikke skal forvente at komme i betragtning til at få adgang til tildeling af fondsmidler. Grunden er den, at vi ikke som forening falder ind under en række fondes formål. Vi er derfor der, at hvis vi skal videre med formidling omkring dyr og planter, så må vi selv gå videre med projektet og betale med brug af grundejerforenings egne midler. Planen er derfor den, at vi akter opsætning af info tavler ved overløbsbassinet ved Super Brugsen og en ny runddel ved det nuværende dyreskjul ved det store kirsebærtræ på kirkestien. Her vil bestyrelsen opsætte et bord-bænkesæt og infotavle. Infotavlerne skal være meget forenklet med brug af QR-kode som giver adgang til grundejerforenings hjemmeside. På hjemmesiden henter man dermed en uddybende forklaring på dyr og planter. Med brug af QR-kode bliver opdatering for bestyrelsen en del nærmere. Vi er vel også der, at den overvejende del af de beboere og øvrige som færdes langs engen og dyrene har en moderne mobiltelefon som har en QR-app. QR-app’ en kan hentes ganske gratis.

Færdiggørelse af ny forpagtningsaftale for dyrehold på engen med Laila og Peter

Bestyrelsen har opdateret forpagtningsaftalen fra 28. april 2006 som er underskrevet af begge parter. Den opdaterede forpagtningsaftale kan ses på hjemmesiden.

I den gamle forpagtningsaftale var forpagtningsafgiften sat til 0 kroner. Den opdaterede forpagtningsaftale er forpagtningsafgift fastholdt til 0 kroner.

I den nye forpagtningsaftale er det alene dyreholderen der fremadrettet tager vare på dyrene og deres velfærd. Laila og Peter vil desuden efterleve, at dyrebestanden skal ned på det antal dyreenheder som der er aftalt med Middelfart kommune, Natur og miljø, med 7 får (seks moderfår og en vædder), to islandske heste og en shetlandsk pony. Ifm. den kommende slagtning af lammene bliver der reguleret i antallet af moderfår og væddere.

Det er grundejerforeningens bestyrelse der varetager ansvar for indhegning, adgang til strøm, vand og dyreskjul. Der er dermed en meget enkel fordeling af ansvaret.

Renovering af dyreskjulet

Så er bestyrelsen klar til renovering af dyreskjulet. Arbejdet går i gang her i slutning af oktober, når der er fuldt overblik over levering af alle materialer til renoveringen. Arbejdet udføres af medlemmer af grundejerforeningen.

læskur på Engen

De samlede renoveringomkostninger kan dermed holdes på et beskeden beløb ca. 15.000 kroner. Dyreskjulet bliver udvidet i den sydlige ende med 3 m, så hestene har mulighed for at gå i ly for regn og blæst. Inde i dyreskjulet skal bunden renses og dyrenes efterladenskaber køres bort. Herefter skal der udlægges ca. 15 cm stabilt grus. I toppen af gruslaget er det planen, at der skal lægges en gummimåtte for at beskytte dyrenes klove. Til foråret når vejret tillader det skal hele dyreskjulet males med en grønlig farve, så det falder naturligt ind i de grønne omgivelser.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Udarbejdelse af forslag til mere natur på vores fællesarealer med etablering af blomstereng

Kristian Madsen
Formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.