Nyhedsbrev 2 2020

Nyhedsbrev 2 2020 

Vejrlig, pandemi og udsættelser

Efter en lang periode i efterår og vinter med rekordmængder af regn, har vi nu fra medio marts til udgangen af april oplevet tørvejr med sol. Det har betydet, at jorden er tørret så meget, at vi her i april har nået tørkeindeks på tæt ved 10. Tørkeindeks i den størrelse hører vi normalt om i juli og august. Så vi skal nok indstille os på, at klimaet er under forandring.


I maj – juni 2020 reguleres rågeunger i Egelunden i bunden af Færgegårdvej med fornøden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen – se nederst på siden.

 Foråret er en periode, hvor man dagligt ser forandringer i naturen, men her i 2020 er alt ikke som det plejer. Vi oplever en ny spiller som i den grad har medvirket til, at vi er slået tilbage af Covid-19 virusset. Covid-19 virussen har ramt os alle som en stor hammer. Ingen har set det komme, og denne pandemi har, kostet rigtig mange menneskeliv, lagt økonomierne i en benlås og forandret verden omkring os i mange år ud i fremtiden.
Vi lever i en global tid, hvor vi ikke kan lukke ned og sige, at det ikke rammer os. Vi rejser alle rigtigt meget, hvormed vi alle medvirker til at bringe virusser hurtigt rundt til mange. Et af de store epikområder i Europa er de store skiområder. Her bliver befolkningsantallet mangedobbelt og man færdes meget tæt i lift med op til 200 personer.

Som sagt lukkede regeringen ned for alle aktiviteter med lukning af skoler, storcentre, plejehjem, grænser mv. den 11. marts. Ingen sammenkomster, fester med mere end 10 personer og afstands-krav på minimum to meter.

Det har også betydning for aktiviteter i vores grundejerforening. Den 6. marts blev der afholdt generalforsamling i Strib Sognegård. Der var her deltagelse af 35 medlemmer fra grundejerforeningen. Generalforsamlingen blev afviklet i en god ånd og med en positiv tilbagemelding fra deltagerne. Efter generalforsamlingen var der social hygge omkring et par glas rødvin og smørrebrød.

Referatet bliver lagt på grundejerforenings hjemmeside her primo maj, når vi igen har mulighed for at genoptage bestyrelsesarbejdet. Nedlukning har resulteret i, at bestyrelsen har udskudt vores konstituerende bestyrelsesmøde til efter den 10. maj.

Indhegning og dyreskjul på engen

I forbindelse med vores planlagte oprydningsdag lørdag, den 18. april var en af opgaverne nedtagning af det gamle tværhegn på engen.

Grundet Corona blev oprydningsdagen aflyst, idet vi ikke kunne sikre overholdelse af antal deltagere og afstandskrav.

Bjarne, Jan og undertegnede tog herefter initiativ til nedtagning af tværhegnet og fjernelse af de gamle hegnspæle som var placeret ved regnvandsbassinet.

Peter afstod fra at gøre brug af de gamle hegnspæle. Planen var herefter, at de skulle køres på genbrugspladsen. Men Bjarne fik den ide, at vi laver et opslag på facebooksiden “Strib Perlen”, at hegnspæle og brædder kan afhentes gratis. Efter mindre en to timer var alle brugelig pæle og brædder fjernet.

Det viser sig, at det nye trådhegn med fem tråde ikke kan forhindre, at fårene løber under tråd-hegnet når der er fodring på den anden del af trådhegnet. Det skal derfor drøftes i bestyrelsen om vi ikke skal have etableret tråd fletvæv på modsatte side af tværhegnet inden kommende læmning i februar 2021. Der indhentes pris ved PODA – hegn på supplering med tråd flethegn og ekstra pæle.

Efter opsætning af det nye trådhegn var opgaven herefter at få etableret et elektrisk el-anlæg der kunne holde dyrene på den rigtigt side af hegnet. I ser her billedet af vores el-anlæg Secur 2000. Den samlede længde med fem tråde er ca. 5000 m.

Efter montering af Secur 2000 kunne vi konstatere, at der ikke var en spænding over 2.000 volt. Hegnet blev gennemgået og efterset for grene og andre effekter som medvirker til supplerende jording, der forhindrede maximal styrke på 10.000 volt

Vores lokale elektriker Lars Mullesgaard blev tilkaldt for måling af jordingseffekten. Lars målte en værdi af jording på 125 Ohm. Anbefalingen var bedre jording og nyt el-anlæg til hegnslængde på over 5.000 m.

Vi var altså der, hvor vi skulle have en meget bedre jording af elanlægget. Dertil kommer, at Secur 2000 elanlægget med en max effekt til op til 5.000 meter ikke kunne opretholde den ønskede effekt på 10.000 volt, således,  at vi med sikkerhed kunne holde dyrene på den rigtige side af hegnet. Bestyrelsen besluttede herefter at indkøbe nyt el-anlæg Elephant M65-D til et beløb på 2.650 kroner.

Der blev tilkaldt jordingsspecialist som kunne sikre, at vi fik optimal jording. Ruben der til daglig udfører jording af SE-energi´s elmaster i det midt- og sønderjyske område tilbyder at hjælpe.
Udfordring med jording er, at der bedst opnås optimal jording i ler. På engen skal vi ned i en dybde på over 6 meter, hvis vi skal finde ler.
Engen har marineaflejringer med underliggende gammel havbund.
På billedet ser vi her Ruben i gang med nedhamring af 10 mm rent kobber som jordingskabel.

 I en dybde af 7 meter måles der en modstand på 192 ohm. Tidligere målinger i en dybde på 1,50 meter målte Lars 125 ohm.

Vi er dermed sikre på, at vi fremadrettet har en super jording. Efter tilslutning af den nye jording viser spændingen en effekt på 3.500 volt som er langt fra den maximale effekt. Der blev herefter indledt et eftersyn af hele trådhegnet efter kortslutning.
Ved vores nuværende dyreskjul finder vi en stump gammel hegnstråd som har godt fat i jorden. Den gamle trådhegn fjernes.
Der foretages ny måling af spændingen, hvor vi nu måler 10.000 volt. På el-anlægget kan vi aflæse 9,8 joule. Så er vi i mål med det nye el-anlæg og jording.

Opførelse af nyt dyreskjul

Middelfart kommunes Natur og Miljø har udsendt høring til de nærmeste naboer i forbindelse med opførelsen af det nye dyreskjul, beskrevet i ”Nyhedsbrev nr. 1”. I den sammenhæng har bestyrelsen modtaget svar på høringen fra Færgegårdvej 11 og 13. Begge anfører en vis betænkelighed ved den nye placering af dyreskjulet. Middelfart kommune har herefter lagt op til en dialog med de nærmeste naboer og oplyser, at dyreskjulet ikke kan flyttes længere imod vest, idet det dermed placeres på et område som ligger uden for kommunens beslutningsområde.

Grundet Corona restriktionerne må vi vente til slutning af maj til en drøftelse med de nærmeste naboer på Færgegårdvej 11, 13, bestyrelsen og vores dyreholder Laila og Peter for at finde sammen omkring en løsning.
For bestyrelsen er det vigtigt, at der skaffes gode forhold til  dyrene og at ingen oplever gener af det nye dyreskjul

Herefter skal Middelfart kommunes Plan og Byg udarbejde en byggetilladelse med krav til opførelsen af dyreskjulet.
Det er planen, at der skal opføres en rund pavillon med 10 stolper og en diameter på ca. 7,5 m. Taget bliver beklædt med pap og grøn græsvækst.

Bestyrelsen har modtaget tilbud fra NH Pavillon til en pris på ca. 35.000 kroner inkl. moms i april 2019.  På billedet til højre er vist facadesnit. Der skal være beklædning på syd-, vest- og nordsiden. Så dyrene får mest beskyttelse imod regne og blæst. Det skal herefter vurderes om det ikke vil være nyttig med gruslag inde i dyreskjulet, så dyrene får et fast tørt underlag.

Ved borde bænkesættet er det planen, at der skal opsættes plancher der beskriver dyr og planter på engen.

Bebyggelsen ved Grønningen

Retablering af skråning og engen efter opførelsen af den nye bebyggelse med 24 lejligheder er ved at være færdig. Der udestår følgende:

  • Plantning af bøgehæk på toppen
  • Færdigplantning af bunddække på skråningen
  • Såning af græs på engen

Deklarationen er underskrevet og tinglyst. Grundejerforeningen har modtaget den aftalte erstatning på 12.000 kroner. I hele sagsforløbet omkring byggeriet har der været en rigtig god dialog med bygherren.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Konstituering af bestyrelsen efter vores generalforsamling den 6. marts
  • Afholdelse af drøftelse med naboer omkring placering af nyt dyreskjul
  • Afslutning af byggesagsbehandling for opførelse af nyt dyreskjul på engen.
  • Behandling af tilbud fra NH Pavillon på opførelse af nyt dyreskjul efter godkendelse på generalforsamling.
  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet formidlingstavler om dyre og planter på engen og overdrevet.
  • Færdiggørelse af ny forpagtningsaftale for dyrehold på engen med Laila og Peter
  • Løbende ansøgning til Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af rågers yngel i Egelunden ved Færgegårdvej.

Efterskrift:

 

Tilladelsen til regulering af de generende rågeunger i Egelunden  i bunden af Færgegårdvej, er for indeværende år 2020 givet af Naturstyrelsen til foreningen for perioden 1. maj til 15. juni. Opgaven er delegeret ud til en erfaren jæger som med salonriffel vil foretage reguleringen af rågeunger. Skulle du se en mand udføre sin opgave i den nævnte periode, så er det helt efter aftale.

Se også dette link:Klik her og se videoen

 Kristian Madsen
Formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.