Nyhedsbrev januar 2020

Nyhedsbrev 1 januar 2020

Her en regnfuld dag i februar er vi allerede godt på vej ind i 2020 – det nye årti. Som det blev skrevet i det seneste nyhedsbrev nr. 3 fra december 2019 blev rekorden for målt regn i en enkelt måned sat i oktober som den højest målt mængde siden de første målinger fra 1874. I januar måned i 2020 er der målt middel temperatur på 5,5 grader som tilsvarende er den højeste siden de første målinger i 1874. Vores klimatiske forhold er derfor fortsat overraskende, hvorvidt det er forårsaget af klimatiske ændringer, er fortsat et spørgsmål flere forskere arbejder med at eftervise. Efterhånden skal vi et godt stykke syd på til Sydtyskland, før vi møder frost og sne. Alle kunne vi godt ønske os en periode med frost og sne.

Indhegning og dyreskjul på engen

Her medio december trak bestyrelsen i arbejdstøjet for at nedtage det gamle hegn på engen. Det våde vejr medvirkede til, at lette arbejdet med opgravning af de eksisterende hegnspæle. I den sammenhæng kunne vi konstatere, at det var tiden med udskiftning af det eksisterende hegn. Der var dog en del pæle som fortsat var brugbare. De brugbare pæle blev overdraget til Peter. Tråd og trådnet blev kørt ud til Middelfart genbrugsplads.
Efter nedtagning af hegnet blev beplantning på vestsiden beskåret, hvormed vi kunne fastholde den nuværende placering af hegnet.
Samlet er der brugt ca. 50 timer til nedtagning og bortkørsel samt beskæring. Det giver en besparelse på ca. 15.000 kroner i forhold til hvis arbejdet skulle være udført af Poda Hegn.

Opsætning af det nye hegn blev påbegyndt af Poda Hegn den 6. januar og afsluttet 1. februar. Der er herefter tilsluttet strøm til hegnet. Der er fortaget en underskydning under stien ved Færgegårdvej 59, hvor der er trukket elkabel som er tilsluttet hegnet. Det ser ud til, at både heste og får og hundeejere har erfaret, at der nu er strøm i alle hegnets tråde.
Efter opsætningen af det nye trådhegn er der modtaget mange positive tilkendegivelser fra de mange brugere af stianlægget langs engen.

Efter aftale med Middelfart kommunes Natur og Miljø, skal den samlede dyrebestand af får reduceres til 6 moderfår og en vædder. Vores dyreholder fik ikke skilt vædderen fra moderfårene i foråret, hvilket resulterede i, at alle moderfår, er drægtige. Bestyrelsen holder Laila og Peter fast på, at dyrebestanden skal ned på det godkendte i 2020. Den gamle vædder døde her i efteråret, hvilket kan tilskrives dens alder.
Det er nødvendigt at vædderen bliver fjernet fra moderfårene i den periode, hvor der er lam. De moderfår som ikke får lam, kan tages væk fra engen. Grundejerforeningen har overtaget ansvaret for indhegning på engen. Bestyrelsen arbejder med udarbejdelse af ny forpaktningsaftale med Laila og Peter gældende fra 2020.

Omkring det nye dyreskjul er placering fastlagt. Middelfart kommune, hvilket er i henhold til vandløbsloven, at placering skal være 8 m øst for bækken. Dyreskjulet vil herefter være tæt på borde bænkesættet ved stien ved overløbsbassinet. Den nye placering betyder, at placeringen skal sættes i høring ved de naboer der er inden for en 50 m grænse fra dyreskjulet. Der skal derfor sendes høring til Færgegårdvej 11 og 13. Efter høringsperioden forventer grundejerforeningen modtagelse af en byggetilladelse fra Middelfart kommunes Plan og Byg.

Bebyggelsen ved Grønningen

Den nye bebyggelse med 24 lejligheder er det afsluttende anlægsarbejde så småt ved at være færdig. Skråningen er beklædt med Geonet og muld. Beplantningen af skråningen med bunddække er under udførelse. Efterfølgende skal der plantes en bøgehæk på toppen af skråningen. Det er derfor bestyrelsens forventning, at vi får et grønt look i løbet af de kommende år.
Bestyrelsen har modtaget oplæg fra Landinspektør og advokat til deklaration på det areal som er anvendt til skråning. Deklarationen skal i den sammenhæng tinglyses. For at sikre tinglysning af deklaration vil bestyrelsen medbringe aftalen med bygherren af bebyggelsen til behandling og godkendelse på generalforsamlingen. I hele sagsforløbet omkring byggeriet har der været en rigtig god dialog med bygherren.

Det er planen, at der skal opføres en rund pavillon med 10 stolper og en diameter på max. 9,2 m. Taget bliver beklædt med pap og grøn græsvækst. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra NH Pavillon til en pris på ca. 35.000 kroner inkl. moms i april 2020.  På billedet til højre er vist facadesnit. Der skal være beklædning på syd-, vest- og nordsiden. Så dyrene får mest beskyttelse imod regne og blæst. Det skal herefter vurderes om det ikke vil være nyttig med gruslag inde i dyreskjulet, så dyrene får et fast tørt underlag.

Der er her vist det cirkulære snit set til venstre og samlingerne af tagkonstruktion til højre. Stolper og tagkonstruktion er 250 mm. Der anvendes afbarket lærketræ. Lærketræ har stor styrke og holdbarhed.

I forbindelse med den kommende generalforsamling fredag den 6. marts, har bestyrelsen medtaget budget til dyreskjulet. Det er bestyrelsen håb, at der kan opnås enighed omkring etablering af det nye dyreskjul.

Afholdelse af generalforsamling den 6. marts i Strib Sognegård.

Bestyrelsen er i gang med at forberede den kommende generalforsamling fredag den 6. marts i Strib Sognegård kl. 19.00. Der er i den sammenhæng udarbejdet årsopgørelse og Status for regnskabsåret 2019. Resultatet for 2019 finder bestyrelsen tilfredsstillende. Der er desuden udarbejdet forslag til budget 2020, hvor der er medtaget opførelse af nyt dyreskjul. I den sammenhæng bliver det nødvendigt med brug af vores opsparing for at dække underskuddet på budget 2020. Det er bestyrelsen håb, at der er et godt fremmøde af medlemmer som vil bidrage til en god debat om det, der er sket i 2019 og hvilke opgaver der skal prioriteres i 2020. Bestyrelsen er meget lydhør over medlemmernes ønsker og forventninger. Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for socialt samvær, hvor der bliver serveret smørrebrød med tilhørende øl og rødvin. Sæt derfor allerede nu et kryds i jeres kalender.

Kommende opgaver for bestyrelsen

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Afslutning af byggesagsbehandling for opførelse af nyt dyreskjul på engen.
  • Behandling af tilbud fra NH Pavillon på opførelse af nyt dyreskjul efter godkendelse på generalforsamling.
  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet formidlingstavler om dyr og planter på engen og overdrevet.
  • Færdiggørelse af ny forpagtningsaftale for dyrehold på engen med Laila og Peter

Kristian Madsen
formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.