Generalforsamling 2020

Stribgårdens Grundejerforening
afholder
Generalforsamling
fredag den 6. marts 2020,
kl. 19.00
i Strib
Sognegård

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning
  1. Formanden
  2. Grønne arealer
  3. Legepladser
 4. Regnskab 2019
 5. Indkomne forslag
 6. Budget og kontingent 2020
 7. Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer:

Valg af Kristian Madsen……………… (modtager genvalg)
Valg af Bjarne Storm Rasmussen….(modtager genvalg

Suppleanter:
No name……………………………………(Nyvalg)
Preben Svendsen……………………….(modtager genvalg

Revisorer:
Kurt Dahl…………………………………(modtager genvalg)
Preben Svendsen………………………(modtager genvalg)
Suppleant:    Jørgen Sørensen……(Nyvalg)

 1. Eventuelt

Skriftligt motiverede forslag til behandling på generalforsamlingen fredag den 6. marts 2020 skal sendes på e-mail til kmbm@profibermail.dk  eller afleveres i postkassen til formanden Kristian Madsen Færgegårdvej 59., senest fredag den 28. februar 2020.

For at vi kan få bestilt mad til alle, vil vi gerne have jeres tilmelding til Kristian Madsen e-mail kmbm@profibermail.dk , mobiltelefon 51 53 94 57 eller SMS senest tirsdag den 3. marts 2020.

 

→ Resultatopgørelse for året 2019

→ Underskrevet status for året 2019

→ Budgetforslag for året 2020Forslag af Asger Ring

Undertegnede tillader sig hermed at komme med 3 forslag til behandling på generalforsamlingen 6/3 2020.

 1. Foreningen foreslår Middelfart Kommune at etablere direkte belysning af fodgængerovergangen på Ny Billeshavevej fra stien og over til Superbrugsen.

2. Foreningen foreslår Middelfart Kommune at etablere fodgængerovergang over Strib Landevej fra Superbrugsen og over til Tangmosen. Eventuelt på en forhøjning, som vil virke fartdæmpende.

3. Jeg vil gerne have en drøftelse af, i hvor høj grad det er nødvendigt at ”slå græs” alle steder. Vejrabatten langs Ny Billeshavevej og andre områder kunne i en vis udstrækning få lov til at udvikle en naturlig bevoksning af græsser og urter, som vil give en større biodiversitet. Jeg tænker især på at sikre en bestand af insekter, som spiller en stor rolle i naturens kredsløb, og som er ekstremt presset. Arbejdet med områderne vil så være at forhindre, at der opstår kratbevoksning.

Venlig hilsen
Asger Ring
Færgegårdvej 15

Sæt x i kalenderen

Indbydelse til Legepladsdag
d. 18 april 2020 kl. 10 – 12.30
– Vi mødes på legepladsen v. Færgegårdvej –

og løser følgende opgaver:

• Male bænksæt
• Overlægger til gynge
• Alm. forårsklargøring
• Oprydning af området
• Nedtagning af sidste del hegn
• Opsætning af beachwolley net
• Opsætning af to nye skraldespande

Afhængig af hvilken opgave du gerne vil deltage i, medbring venligst eget værktøj.

Efter veludført dåd, er der Kl. 12.30 samling til grillpølser, øl, vand og hyggeligt samvær ad libitum

Vel mødt – Vi ses.
Jan Laursen


Stribs historie fortæller, at frem til midten af 1800-tallet var der på Strib kun bebyggelse omkring færgegården – resten af halvøen lå hen med kratskov og overdrev. Navnet Strib er afledt af “en stribe skov”. (citat Søren H.)

Dette indlæg blev udgivet i Aktiviteter, Møder. Bogmærk permalinket.