Nyhedsbrev 2 2019

Årets gang
I skrivende stund er det den 113. dag i 2019, hvormed vi nu har lagt en tredjedel af året bag os. Det er dog fortsat rekordernes tid, idet vi oplevede marts måned, hvor der rigtigt var brug for regntøj og gummistøvler. Den samlede nedbørsmængde var på 102,7 mm. Vi skal helt tilbage til 1978 for at finde tilsvarende nedbørsmængde.

Vi har her i april og påsken oplevet, at solen rigtigt har medvirket til, at der har været mange dage med sommertemperatur. Det er dog krydret med nattefrost. Så det har være optimale betingelser for at få gang i de mange opgaver i haven.

Oprydningsdag
Lørdag den 13. april var der ca. 40 voksne og børn som deltog i den fælles oprydningsdag. Bjarne og Jan opdelte de fremmøde i arbejdshold, så der blev gået til de mange opgaver. Vejret var rigtigt arbejdsvenligt, idet temperaturen medvirkede til at der skulle arbejdes for at holde varmen. Weekenden forud var der generel oprydning arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Dertil kommer, at Strib skole også arrangerede oprydning i Strib den 12. april, så der var ikke den store affaldsmængde på vores fællesarealer. Oprydningsdagen sluttede med socialt samvær omkring grillen med varme pølser og drikkelse til alle.
Det er rigtigt godt at se, at der var mange unge familier med børn som deltog. Stor tak til alle for indsatsen.

Påskelam på engen
Det varme vejr har medvirket til, at alle fårene på engen er nedkommet med samlet 15 lam, heraf er der et par får der har trillinger. Der er desuden et enkelt flaskelam i flokken af nye lam. Dejligt at se, at alle lam trives.

Engprojektet
Den 12. april blev der afholdt møde med Rasmus Dalhoff Skaar fra Middelfart kommunes miljøafdeling, bestyrelsen og vores dyreholdere Laila og Peter.
Bestyrelsen har igennem det sidste halve år været i dialog med Middelfart Kommune omkring muligheder for at skabe gode forhold for både dyrene og plantevæksten på engen. Der er stor enighed om, at dyreholdet på engen skal bevares. Kommunens miljøafdeling ser gerne, at der skabes balance med antal dyr og betingelserne for plantevæksten.
Efter en drøftelse er der opnået enighed om, at der skal foretages en tilpasning af antallet af græssende dyr, så der vil være 6 moderfår og en vædder. Dertil kommer de to islandske heste og en pony. Herefter vil der være opfølgning på plantevæksten udvikling her i forår og sommer i forbindelse med opfølgningsmøde med Rasmus Dalhoff Skaar ultimo august.

Den varme sommer i 2018 og den milde vinter har betydet, at plantevæksten ikke er genoprettet som tidligere år. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi kan bevare muligheden for at sikrer at dele af engen fortsat kan vær et overdrev.

Det aftalte dyrehold vil betyde, at der ikke vil være behov for tilskudsfodring af dyrene, hvilket har stor betydning for engens status. På et overdrev må der ikke bruges kunstgødning og dyrene må ikke tilskudsfores. Tilskudsfodring kræver dispensation fra Middelfarts kommunes miljøafdeling.

Omkring indhegning af engen ser kommunen gerne, at der bliver indhegnet med et almindelig trådhegn med trådnet frem for indhegning med et hestehegn (Texashegn).
Med brug af hegnspæle af hårdttræ ”Robini” vil der være en levetid på op til 15-20 år. Kommunen anvender udelukkende denne type hegn på kommunens arealer, hvor der er dyrehold. Prisen for et sådant hegn ligger i størrelsesorden ca. 50 kroner pr. m.

Nyt emne til dyreskjul med græs på taget.


Med Middelfart kommune er det aftalt, at der skal arbejdes videre med godkendelse af et nyt dyreskjul. Her ser kommunen gerne, at dyreskjulet falder godt ind i området. Der arbejdes derfor med opførelse af et dyreskjul, hvor tagbeklædningen er med græs og den øvrige beklædning er rå opskårne planker som vist på ovenstående foto.

Kommende opgaver for bestyrelse

Bestyrelsen vil herefter arbejde videre med følgende opgaver hen over sommeren:

  • Udarbejdelse af byggeansøgning til opførelse af nyt dyreskjul som vist på ovenstående foto
  • Udarbejdelse af ny kontrakt med Laila og Peter med udgangspunkt i ændring af dyrehold og ansvar for hegn.
  • Indhentning af tilbud på dyreskjul og indhegning af engen og sammenstilling af et samlet budget.
  • Udarbejdelse af ansøgning til fonde til støtte til engprojektet.
  • Vurdering af behov for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i september, hvor bestyrelsen vil forelægge en samlet plan for ny indhegning af engen med udgangspunkt i kommunens forslag til indhegning.

Rågekolonien i Egelunden
Rågerne har forsat deres tilholdssted i Egelunden. Det ser dog ikke ud til, at der er en større forøgelse af antallet. Rågernes ophold er fortsat en udfordring for de nærmest boende, idet der er en konstant skræppen fra rågerne som er forstyrrende ved ophold udendørs.
Bestyrelsen har fremsendt ansøgning til Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af råger og har modtaget tilladelse til regulering i perioden fra 1. maj til 15. juni i forbindelse med støj og sundhed, med henblik på at imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed.
Bestyrelsen er herefter i dialog med to gange Jørgen i vores grundejerforening. De har begge jagttegn og tilladelse til brug af salonriffel. Bestyrelsen håber dermed, at vi kan få reduceret bestanden og at rågerne vil søge tilbage til Staurby skov.

God sommer til alle

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.