Nyhedsbrev 1 2019

Det er nu tiden, hvor der igen skal lægges nyhedsbrev på vores hjemmeside. Det er formandens lod at skrive nyhedsbrevet, hvorfor det  i tid skal passes ind blandt de  daglige gøremål.

Som pensionist flyver dagene afsted, tiden iler, minutter, timer og dage går som aldrig før – især når man  som pensionist har ferie året rundt. Vi – Betty og Jeg – har haft den oplevelse at rejse på sejlerferie i Caribien i januar. Et fantastisk feriemål med sol og varme året rundt.

Forår på vej
Her i den forgangne uge har vi herhjemme haft dagtemperaturer på helt op til 16 grader, hvilket er varmerekord for februar måned helt tilbage til 1874, hvor de første målinger fra DMI er registreret.
På samme tidspunkt i 2018 havde vi  frostgrader og sne. Det fine vejr har sat gang i forårsaktiviteter og vi er nærmer os en opfattelse og et ønske om, at vinteren nu er forbi. Men ak!, lad os nu se, hvad der sker her i den første del af marts.

Projekt og dialog
Her i årets første måneder har bestyrelsens hovedaktivitet været rettet mod Engprojektet.
Bestyrelsen har en løbende dialog med Middelfart kommunes Teknik- og Miljøafdeling omkring engen, her skal kommunen give tilladelse til opførelse af det nye dyreskjul som tænkes opført på engen i nærheden af overløbsbassinet. Her er det mulig at følge med i dyrenes liv og vækst. Det er planen, at der på plancher skal være formidling om de dyr, der opholder sig på engen.
Engen er i landzone. Det betyder, at de nærmeste naboer inden for 50 m skal høres.

Dyr i antal
Det er kommunens og bestyrelsens opfattelse, at det er godt at dyrene på engen bibeholdes til naturplejende afgræsning af engarealet.
Kommunen vil desuden gerne, at der sker en reduktion af dyreholdet, idet de mange planter, der er knyttet til et overdrev, har dårlige betingelser, når der forekommer en så tæt og effektiv afgræsning som tilfældet er, med det nuværende antal dyr. Kommunen ser gerne en halvering af antallet af dyr på engen – fænomenet ses i forhold til en så stor biodiversitet som muligt. Bestyrelsen går derfor gerne i dialog med Laila og Peter omkring en reduktion af dyreantallet.

Når hjælpen er nær
Bestyrelsen er desuden i dialog med Middelfart kommunes Produktionsskole omkring bistand til opførelse af det nye dyreskjul. Produktionsskolen kan dog ikke sætte tidspunkt på bistanden, idet antallet af elever på skolen er meget svingende. Der er så også den mulighed, at bestyrelsen forsøger at finde ildsjæle i foreningen, som vil medvirke til gennemførelse af opgaven.

Oprydning
Efter vores generalforsamling her i marts, vil den næste aktivitet være vores oprydningsdag, hvor vi gerne ser så mange som muligt, der vil bidrage med opsamling af affald og andre gøremål. Bestyrelsens gartner- og legepladsansvarlige vil samle en række opgaver, hvor der er brug for en hånd til udførelsen. Dagen er planlagt til lørdag den 13. april kl. 10.00 med mødested på legepladsen på Færgegårdvej. Der bliver indrykket indslag på vores hjemmeside. Dertil kommer omdelte flyer’s i jeres postkasser.

Arbejdsdag på engen
Bestyrelsen overvejer også, at der bliver en arbejdsdag på engen, hvor vi hjælper Laila og Peter med udskiftning af hegnspæle. Arbejdsdagen på engen tænkes planlagt  at blive i begyndelsen af maj.
Der bliver lagt opslag på vores hjemmeside.

Lokaludvalg
Her den 23. februar 2019  inviterede Strib Lokaludvalg alle foreninger i Strib til fællesmøde på Strib skole. Grundejerforeningens bestyrelse var repræsenteret af Bjarne, Henrik og Ole. Der blev i den forbindelse lejlighed til at informere om Engprojektet.
“Strib i Bevægelse” med sin nye bestyrelse vil gerne hjælpe grundejerforeningen med fondsansøgninger.
Lokaludvalget arbejder med etablering af en skolesti som forbindelse mellem de forskellige skoler. Her vil Lokaludvalget arbejde på, at en del af Skolestien bliver fra Strib skole via stisystemet til bycentret ved Super Brugsen.
På fællesmødet blev der orienteret omkring ombygning af Strib bibliotek.
På fællesmødet deltog kommunens borgmester Johannes Lundsfryd, så der er politisk fokus på aktiviteter i Strib.

Jørgen Tee fortæller – med ord og toner
Her den 8. marts 2019 kl. 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Sognegården.
Det er bestyrelsens håb, at der bliver en god tilslutning og det er her i skrivende stund stadig muligt, at bliver tilmeldt til generalforsamling med kontakt til Ole Møller på mobiltelefon 40 40 42 31. Dagsorden til generalforsamling er i henhold til vores vedtægter.

Efter generalforsamling har vi en lille overraskelse, idet der efter spisning vil være underholdning 30 – 45 minutter med musik af Jørgen Tee Sørensen Færgegårdvej 57.

En aften med Jørgen Tee, der er en musikalsk historiefortæller – Hans sange kan være glimt fra barndommen i Frederikssund og nutidige iagttagelser af det sociale liv andre steder i verden. Det er sange med et akustisk udtryk og et personlige engagement – ofte tragiske skæbner fortalt gennem ord og toner.

Jørgen Tee: Sang / Guitar.

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.