Skur og dyr

… En krønike fra det Gamle arkiv 

Den 20. januar 1981 fik foreningen tilladelse til at placere det første dyreskjul / læskur på foreningens eng.  Ved samme lejlighed blev der så også givet tilladelse til dyrehold på det nævnte græsareal, nærmere bestemt på matr.nr. 1 amz.

Den sidste reminiscent af overgangen fra landbrugsjord til parcelhusområde var nu fjernet med stedets nye status. Den bonde som tidligere havde lejet sig ind på jorden for afgræsning til sine dyr, var ikke længere inde i billedet, og efter ham kom nye aftaler og nye tilladelser til.

En ny aktuel engforpagter, Beslagsmed Kurt Christiansen, havde tegnet forpagtningskontrakt på arealet (se indlæg “Kurt og kontrakten”) og placerede en udfaset jernbanevogn på engarealet. Dyrene fik derved uhindret adgang til ly og læ for vejr og vind, om end jernbanevognen var placeret delvis på Stribgårdens parcel. Jernbanevognen blev dog “rykket” til behørig plads.

Den nye forpagters dyrehold bestod dengang af heste, tyrekalve og får og havde, indtil tilladelse blev givet, været anbragt på græsarealet uden ansøgning om offentlig godkendelse for placering af dyrehold på det nævnte sted, ligesom der heller ikke var søgt om at placere en jernbanevogn på stedet. Stedet havde jo ganske få år forinden været landbrugsjord og hvorfor anfægte den omstændighed.
I september måned 1980 tilskriver Middelfart Kommunes bygningsmyndighed grundejerforeningens formand og gør opmærksom på misforholdet og pålægger bestyrelsen snarest at fremsende “…fornøden ansøgning i medfør af byggeloven og dispensationsansøgning i medfør af miljøreglementet…”

Kort tid senere, nærmere bestemt den 24. oktober 1980, afsender foreningens formand, Erik Thorning, den efterspurgte ansøgning.

… Da det var en tidligere bestyrelse, end den siddende – som udformede forpagtningsaftalen ( se indlæg “Kurt og Kontrakten) med dyreholderen om brugen af engen og da foreningens første forhandlingsprotokol er gået til, så foreligger der  ingen skriftlig dokumentation – om forpagtning af eng og dyrehold på samme – fra perioden før 1980 …

Tilladelsen ses på vedhæftede PDF-dokument og findes her på foreningens hjemmeside under menupunktet  “Arkiv”

Første del af tilladelsen: Tilladelse a
Anden del af tilladelsen: Tilladelse b

Se også formandens indlæg om  “Nyhedsbrev 3 2018”  – KLIK HER

Dette indlæg blev udgivet i Dyr på eng, Historisk. Bogmærk permalinket.