Nyhedsbrev 3 2018

28. oktober 2018

I forbindelse med det seneste nyhedsbrev tidligere på året, stod vi foran sommeren med ønske om sol og varme. Alle husker vi sommeren 2017 som var en våd fornøjelse.

Solrig og tør sommer
Fra begyndelsen af maj og frem til august oplevede vi mere end 60 dages konstant sol. Vi stævnede ud i vores sejlbåd fra Middelfart, hvor turen gik til den norske og svenske skærgård. I de 2½ måned som vi var på vandet, oplevede vi sol og varme afbrudt af samlet 2 dages regnvejr. Efter ca. 2 måneder var vi på kort visit i Strib for at se til huset og haven. Her så vi en afsvedet græsplæne og planter som i stor stil var bukket under for tørken. Et kik ud over engen viste kun ganske lidt græs til dyrene. Efter meteologernes statisk var det den varmeste sommer i mere end 100 år. Men efter den første regn i august kom der gang i væksten og i løbet af nogle uger var alt igen grønt i haverne og engen. Der er dog en del som skal i gang med udskiftning af planter haven, så det bliver sikkert et godt efterår for planteskolerne.

Råger i området
Bestyrelsen har i maj været i dialog med Middelfart kommune og Naturstyrelsen omkring regulering af rågerne i egetræerne ved Ringstien. I forbindelse med at Middelfart Kommune har etableret parkeringsplads i Staurby skov, hvor der er en rågekoloni af ældre dato. Fældningen af en hel del af de høje bøgetræer i skoven, gjorde dermed rågerne hjemløse. Råger bygger helst reder i træer som er mere end 15 m høje. En stor del af rågerne byggede derfor reder i egetræerne i egelunden ved ringstien. I yngleperioden er der en voldsom larm som er til stor gene for de omkringboende naboer.
Bestyrelsen tog som sagt kontakt til Middelfart kommune som ikke kunne hjælp med regulering af rågerne på privat grund. Bestyrelsen blev anbefalet at kontakte Naturstyrelsen. Naturstyrelsen krævede, at der blev indsendt en ansøgning om tilladelse til regulering af rågerne i den opståede rågekoloni. Uheldigvis fik bestyrelsen ikke udfyldt det pågældende ansøgningsskema korrekt, hvormed sagsbehandleren ikke kun behandle ansøgningen om regulering. Vi var dermed henne i slutningen af maj før det lykkes at få fremsendt en fejlfri ansøgning. Sagsbehandleren oplyser herefter, at grundejerforeningen ikke får tilladelse til regulering i 2018, idet jagten udløber den 15. juni.
Der er årligt jagttid fra 1. maj til 15. juni. Til foråret 2019 vil bestyrelsen i slutning af marts ansøge om tilladelse til regulering af rågeunger på reden det nævnte sted. Reguleringen sker med brug af salonriffel af jæger med jagttegn og riffeltilladelse. Så bestyrelsen har tiltro til at vi har jægere i grundejerforeningen som vil foretage regulering af rågeunger på reden, når vi har tilladelsen fra Naturstyrelsen og inden ungerne er flyvefærdige.

Hegn, dyreskjul og fondsmidler

Omkring ansøgning af fondsmidler til hegn og opsætning af nyt dyreskjul på engen til fårene er bestyrelsen i dialog med Middelfart kommune. Kommunen er positiv angående, at giv tilladelse til opførelse af dyreskjul. Efter dialog med dyreholderne Peter og Laila, er det tanken at opføre et sekskantet dyreskjul i nærheden af overløbsbassinet, hvor der er fast vej, således, at Peter har mulighed for tilkørsel for fodring, rengøring og jævnlig oprydning. Der er fremsendt adskillige ansøgninger til forskellige fonde, hvor der indtil videre er modtaget afslag med forskellige begrundelser. Bestyrelsen har igennem nogen tid været i dialog med Middelfart Sparekasse som vil donere overskuddet fra julekoncerten i Strib forsamlingshus til engprojektet. Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde fonde der eventuel vil bidrage til engprojektet. Dertil kommer, at der er sendt beskrivelse af engprojektet til pressen, hvor der har været en artikel i Fredericia Dagblad. Der er desuden lagt en beskrivelse af engprojektet på Strib Perlen, her undersøger bestyrelsen om der er mulighed for private tilskud i form af crowdfunding. Det er dog bestyrelsens holdning, at det er fase 1 med nyt dyreskjul som har første prioritet.

Der bliver mulighed for drøftelse på vores kommende generalforsamling i marts. Hvor bestyrelsen vil fremlægge forslag.

Grønningen – området ved Stribgården
Her før sommerferien blev beplantningen på arealet ved Stribgården ryddet. Der har i nogen tid sviret rygter om, at arealet var solgt til privat bygherre, idet boligforeningen Grønningen ikke kunne opnå kommunegaranti til opførelse af boliger. Så her i september kom der gang i byggeplanerne med forudgående arkæologiske undersøgelser på grunden.

Grundejerforeningen har kendskab til, at der skal opføres 24 lejeboliger med et grundareal på 96 m2  pr. bolig.
Boligerne opføres uden dispensation til naboen som er grundejerforeningen. I øjeblikket er der opført en stor betonmur som skal være gavlfundament til boligerne. Terrænet mellem mur og engarealet bliver formentligt reguleret i sammen niveau. Nedenstående ses en skitse der viser de 24 boliger der opføres på arealet.

Der har været forespørgsel på vores referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2018. I den sammenhæng ser jeg, at referat desværre ikke er lagt op på vores hjemmeside. Jeg beklager fejlen og får lagt referatet på hjemmesiden snarest.

Kristian Madsen
Formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Nyhedsbrev 3 2018

  1. Pingback: Skur og dyr | Stribgaardens Grundejerforening

  2. Pingback: Kurt og kontrakten | Stribgaardens Grundejerforening

Der er lukket for kommentarer.