Projekt 2017

På foreningens ordinære generalforsamling den 9. marts 2018 blev nedenstående projekt præsenteret af bestyrelsen som et skriftligt motiveret forslag til generalforsamlingens drøftelse. Der var en bred interesse og forståelse for projektets gennemførelse og konklusionen blev, at bestyrelsen arbejder videre med mulige løsningsmodeller for fremskaffelse af likvide midler til projektets gennemførelse…

“… Engprojekt 2017 omhandler det 5½ tdr. land store engareal, der ligger mellem indfaldsvejen til Strib og det område på Stribgårdens Jorder som vedrører Stribgårdens Grundejerforening – lokaliteter som møder besøgende , der kommer til byen via Strib gamle Landevej.

Engen medvirker til at binde det nye bycenter ved Super Brugsen sammen med skole og den øvrige del af det gamle Strib. Der er et velbenyttet stisystem, hvor alle, som bevæger sig mellem bycenteret og den øvrige del af Strib, kan følge livet på engen med dyr, fugle insekter og grønne vækster.
(Engen ses til venstre for rød markering)

Engen er betegnet som et overdrev, hvilket indebærer, at det er underlagt naturbeskyttelsesloven og derfor skal henligge uden mekanisk indgriben i vækst og vegetation.
Det er derfor nødvendigt, at Grundejerforeningen overtager ansvaret for indhegning og opholdsbygning til dyrene og dermed er i besiddelse af de nødvendige tilladelser.
Omkring dyreholdet er det den til enhver tid ejer af dyrene, som tager vare på dyrenes velfærd.

Bestyrelsen foreslår, at engprojektet gennemføres i flere faser som er prioriteret i nedenstående:

• Opførelse af sekskantet bygning tæt ved overløbsbassinet som opføres i materiale som falder naturligt ind i området
Den nye placering giver mulighed for at komme tæt til dyrene. På græsarealet langs overløbsbassinet opstilles der bænke.
Prisoverslag er ca. kr. 60.000

• Etablering af ny æstetisk smuk varig indhegning af det samlede areal. Her tænkes der opsætning af et hegn, som er et “Texas hegn”, som er pæle Ø 14 pr. 3 meter og vandrette Ø 8 med vandret, hvorpå der bliver monteret trådnet.
Den nuværende indhegning er i overensstemmelse med regler for forsvarlig indhegning, men der er konstant behov for vedligeholdelse. Indhegningen optræder derfor under standard:
Prisoverslag er ca. kr. 250.000

• Opdatering af den nuværende afskærmning ved kirkestien som fremover skal kunne benyttes til oplagring af foder til dyrene.
Prisoverslag ca. kr. 15.000

For at kunne realisere de tre ovenstående faser, er der behov for at ansøge fonde om økonomisk bidrag. Bestyrelsen har allerede fået tilsagn fra sponsorer til opførelse af den sekskantede bygning ved overløbsbassinet, som er ca. 75 % af prisoverslaget.

I budgettet foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender budget 2018, hvor der således er afsat kr. 25.000 specifikt til formålet.
I forbindelse med fremsendelse af ansøgning til fonde vil det være afgørende, at grundejerforeningen viser, at der er afsat økonomiske midler til projektet…”

Pbv.
Kristian Madsen
(forespørgsler o.l. til “Projekt 2017” rettes til bestyrelsen)

… Der afsattes indledningsvis kr. 25.ooo til projektet.

Se også – Grønne områder 

Se også – Brugeraftale om dyrehold på eng

Dette indlæg blev udgivet i Historisk, Projekt. Bogmærk permalinket.

1 Response to Projekt 2017

  1. Pingback: Et historisk æseløre | Stribgårdens Grundejerforening

Der er lukket for kommentarer.