Nyhedsbrev 1. kvartal 2018

 

 

Nyt fra Bestyrelsen.

Så er vi allerede nu godt inde i det nye år.
Det vi nok husker bedst fra året, der gik, er et år med regn og blæst og ustabilt vejr. I længere perioder oplevede vi ingen sol og varme. Mange vil sikkert opfatte det som en del af den klimaforandring som der tales så meget om og fokuseres så flittigt på.
Hvad betyder klimaet så i grunden for Stribgårdens Grundejerforening?
Klimaet har for den enkelt husejer eksempelvis den betydning, at der skal bruges en del mere tid i haven med græsslåning og fjernelse af ukrudt, når væksterne for tilført rigelige mængder regn.
For grundejerforeningens vedkommende er hovedopgaven slåning af foreningens ret så store græsarealer og pleje og beskæring af beplantningen.
Ud fra foreningens 2017-regnskab kan vi se, at vi formentlig kommer ud med et lille underskud. Så håbet for 2018 kan godt stilles op som et ønske om mindre regnmængder, mere sol og en behersket vækst eller et mere balanceret klima, om man vil.

Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med afrundingen af året 2017, med at evaluere, konkludere og forberede beretninger til vores nært forestående ordinære generalforsamling der afholdes

fredag den 9. marts kl. 19.00 i Sognegården ved Strib kirke.

Her får I som grundejere og medlemmer af foreningen mulighed for, dels at få orienteret om bestyrelsens dispositioner, hvilke opgaver som er løst, hvordan udgiftsniveauet tegner sig og dels hvordan den nære fremtid tager sig ud i Grundejerforeningen.
Hvad der er nok så vigtigt er, at I som fremmødte deltagere oplever at være en del af et godt socialt samvær med mulighed for at gøre den individuelle indflydelse gældende og fremkomme med forslag, tanker og ideer til de opgaver der med fælles fordel kan og skal gennemføres i Grundejerforeningen i 2018.

I forbindelse med vores sidste bestyrelsesmøde i december drøftede vi sammen med vores Webmaster, Ib Møller Hansen, grundejerforeningens aktiviteter tidligere år.

Gennem årene har vi afholdt oprydningsdage og legepladsdage, plantedage, sportsdage, Sankt Hans aftner med bålafbrænding og sang, forår- og efterårsfester, løvfaldsfester, jubilæer og juletræsfester i Strib forsamlingshus, vi har afholdt engballer, fåredåb og fåreklipning og meget andet. Det hele til stor glæde og fornøjelse for hinanden og for de fremmødte medlemmer.

Tilbage af alle de nævnte aktiviteter har vi nu blot vores oprydningsdag/legepladsdag.

Bestyrelsen efterlyser i den sammenhæng medlemmers bidrag og forslag til nye aktiviteter, ligesom der også efterlyses nye og yngre kræfter, der vil bidrage med såvel planlægning som gennemførelse af kommende aktiviteter i foreningen.

Fra bestyrelsen vil der på generalforsamlingen bliver orienteret om følgende:
Arbejdet med engen, hvor bestyrelsen arbejder med udarbejdelse af en helhedsplan som skal omhandle en beskrivelse af den værdi, det er for grundejerforeningen og lokaliteten Strib, at have et areal med afgræssende dyr.
Engen betegnes som et overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og derved et areal, der ikke må tilplantes. Bestyrelsen kan vanskeligt overskue at holde arealet som det fremtræder, hvis der ikke er dyr på engen til varetagelse af den påkrævede afgræsning. Derfor arbejder vi på at fastholde dyreholdet på engen som en del af den naturpleje som er så afgørende for stedet.

Bestyrelsen har en rigtig god dialog med dyreholderne, Laila & Peter Christiansen. Vi har i den sammenhæng drøftet forskellige tiltag for fremtiden, eksempelvis at foreningen træder til og bidrager med støtte og forbedring af indhegning og læ for vind og vejr for dyrene.
Til den opgave bliver der brug for at hente økonomisk bistand fra fonde og andre som støtter slige projekter. 

I samråd med Middelfart kommune er der i årets løb arbejdet med tiltag omkring pleje af træerne langs stamvejene. Det er Middelfart kommune som ejer og plejer disse træer. Middelfart kommune har gennemført en udtynding af egetræerne langs Billeshavevej, således at der nu er en forbedret og uhindret effekt af gadebelysning.

Pasning og pleje af vores store fællesareal udføres dels af foreningens gartnere og dels via entreprise med en ekstern gartner som udfører slåning af græsset og klipning af hybenroser og anden vild bevoksning i randområder mellem græs- og beplantede arealer.

Vedrørende arbejdet med vores hjemmeside – har vores webmaster Ib Møller Hansen leveret en stor indsats med opbygningen af vores hjemmeside. I den sammenhæng har Ib samlet en række paletter af informationer som vi håber er til gavn for såvel ny tilflyttede som “gamle” medlemmer.
Bestyrelsen vil i den sammenhæng fremover arbejde med udsendelse af kvartalsvise nyhedsbreve med orienteringer om aktuelle gøremål. Så har du forslag til indlæg på hjemmesiden, er du velkommen til at sende dit forslag til formanden eller webmaster. Mulighed for at kommentere bestående indlæg på hjemmesiden vil også være aktuel i et vist omfang.

Bestyrelsen opfordrer selvsagt medlemmerne til at besøge og til at bruge hjemmesiden og vi hører gerne jeres mening og vurdering om, hvorvidt det giver værdi, at foreningen har en hjemmeside.

Sæt et kryds i kalenderen til den 9. marts 2018 og deltag i vores generalforsamling i Sognegården.
Vel mødt !

På bestyrelsens vegne
Kristian Madsen
Formand

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.

1 Response to Nyhedsbrev 1. kvartal 2018

 1. Arne Mathiassen skriver:

  Kære formand.

  I forhold til det modtagne forslag til “Engprojekt” til behandling på generalforsamlingen den 9. marts har jeg følgende spørgsmål, som jeg vil bede formanden redegøre for på generalforsamlingen, før der søges afstemning:

  1) Kan der fremlægges en skriftlig aftale mellem GF og dyreholder vedr. engen omhandlende, hvem der har ansvar for hvad i forhold til dyreholdet?

  2) Hvem har betalt for opsætning af det nuværende hegn samt dyrehuset?

  3) Hvem foretager vedligeholdelse af det nuværende hegn, og hvem betaler for det?

  4) Det foreslåede projekt har en samlet pris på 325.000 kr. Kan der fremlægges en realistisk tidsplan for gennemførelsen af dette projekt?

  5) Hvilke fonde og evt. andre sponsorer har bestyrelsen kontakt med og forventninger om at modtage økonomisk tilskud fra, og hvilke beløbsstørrelser forventer man at modtage?

  I forbindelse med, at der i budget for 2018 er afsat 25.000 kr. specifikt til dette projekt, må jeg gøre opmærksom på, at vedtagelse af dette budget ikke kan betragtes som en godkendelse til at gå i gang med Engprojektet. Dertil vil en godkendelse af en realistisk tidsplan og en realistisk finansieringsplan være nødvendig.

Der er lukket for kommentarer.