Bestyrelsesmøde aug. 2017

 

 

 

Næst kommende bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, d. 29. august 2017, kl.  19.00 – 21.00  hos foreningens kasserer, Henrik Poulsen, Færgegårdvej 5.

Mødedeltagere:
Kristian Madsen (KMA)
Bjarne Storm Rasmussen (BSR)
Henrik Poulsen (HP)
Ole Møller (OM)
Jan Laursen (JL)

Dagsorden:
1. Underskrivelse og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
2. Status på oplæg til sponsoraftale Middelfart Sparekasse
3. Status på indlæg til vores hjemmeside
4. Status grønne områder
o Opfølgning på oprydningsdag den 8. april 2017
o Planlægning af arbejdslørdag med reparation af hegn på engen
5. Status legepladser
6. Status regnskab herunder kontingentopkrævning
7. Bordet rundt
8. Eventuel.
Herunder fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde december 2017

Indkaldt af formanden
Kristian Madsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Møder. Bogmærk permalinket.