April 1983

Dengang et blad var et blad og et udvalg var et udvalg, startede foreningens bladudvalg for første gang det indledende arbejde med at tegne annoncer til foreningens blad “Grundstof”. Man havde besluttet, at bladet  for eftertiden, skulle præsentere sig med reklamer. Reklameindtægterne skulle være med til at redusere bladudgifterne ligesom samspillet med områdets handlende var tiltænkt en gensidig innovativ position. Dengang sagde man: “Støt vore handlende – de støtter os”.

Bladet skulle fortsat være på 16 sider og indlæggene handle om aktiviteter i foreningens
regi.
I indlæggene læser man om legepladserne, der omtales flittigt. Forskelligt på en opslagstavle bliver berørt. Et indlæg fra kassereren bekendtgør at foreningen har skiftet bank og derved opnået et større renteudbytte.  Det var ved den lejlighed at foreningen fik flyttet de 100.000 kroner som L.A.B havde doneret foreningen.
1983 var året hvor foreningen blev tilmeldt Banker & Sparekassers betalingsservice hvor medlemmerne ved at  udfylde en tilmeldelsesblanket – i de følgende år – kunne undgå at få tilsendt indbetalingskort til kontingentet.
Et kort indlæg fra generalforsamling fortæller om et roligt år. Tre bestyrelsesmedlemmer, Erik Thorning, Arne Andersen og Steen Nybo Nielsen, takkede af.
Inger Rask, Åge Christensen og Jørgen Schelde blev nyvalgt til bestyrelsen. Et indlæg Causerede over “Det er ikke altid let at være menneske” i bestræbelserne på at pleje et godt naboskab.
Der var skrevet indlæg af formanden. Lidt om sommerfodbold, Lammedåb og engbal hvor Ina og Kurt Christiansen ville arrangere cykelringridning, ridning, væddeløb med trillebør, bagning af snobrød og en kagekonkurrence hvor man mødte op med en hjemmebagt kage, fik den vurderet og sat på auktion. Overskuddet skulle så gå til dyrene på engen. Under festlighederne ville Onkel Kristian og John spille henholdsvis harmonika og guitar. Et indlæg fra antenneafdelingen fortæller, at Året 1983 var året hvor der blev startet et samarbejde med antenneforeningerne i Middelfart Kommune.
Planteudvalget gjorde i en kort tekst status og berettede om hvad som var i støbeskeen ikke mindst plantedagen.
Brugsen indtog  bagsiden med en helsideannonce formedels 600,- kroner årligt. Middelfart Sparekasse, Strib afdeling tegnede også en helsideannonce og sponsorerede kuglepenne og skriveblokke til generalforsamlingerne.

Dette indlæg blev udgivet i Aktiviteter. Bogmærk permalinket.