Containerordning og Medborgerhus

En krønike fra det gamle arkiv

Set i to af  Stribgårdens Grundejerforenings lokalblade – ”GRUNDSTOF”, 11. årg., udgivelse april og udgivelse oktober 1990.

To af byens forretninger – ”Standard” som havde ekvipering og lingeri i sit sortiment og ”Boghandleren” med bøger, blade, magasiner og alt indenfor temaet hørende, lukker grundet manglende indtjening i forhold til arbejdsindsatsen.
Den ene efter den anden af byens gamle familiedrevne forretninger lukker ned. Nye generationer ser ingen fremtid i at overtage og fortsætte tidligere generationers erhverv.

På foreningens generalforsamling besluttes det år, at den 12 år gamle – af foreningencontainerordn foranstaltede – containerordning nedlægges. Ordningen har fungeret på fremragende vis, fuldt og helt efter medlemmernes forventninger og behov. Alle foreninge
ns vænger blev tilgodeset med periodevis opstilling af containere og der blev hvert år kørt store mængder haveaffald væk  – affald som blev afleveret på den lokale losseplads.
Beslutningen om nedlæggelse af containerordningen sammenholdtes med en ny lov om iværksættelse af en genbrugsordning og at prisen på aflevering af affald på lossepladsen steg fra 100 kr. til 260 kr. pr. ton.

Middelfart Kommune har udbygget genbrugsordningen på forbrændingsanlægget. Alle i kommunen kan aflevere affald som sorteres i forskellige containere.

Den nye lov foreskriver, at når der er mere end 2000 mennesker i et boligområde, så skal der etableres indsamling af papir og flasker og miljøaffald. Kommunen videregav indsamlingen af papir og flasker til FDF / FPF.

Ina og Kurt Christiansen opsiger deres 10½ år lange lejemål af engen. De slutter med deres mangeårige dyrehold.
Ny lejer hedder Uhrenholdt

Det bestående beplantningsudvalg har virket i fem år. Mange arbejdstimer, hobevis af bestyrogudvalggode viljer og målrettede intentioner har været lagt i både mødeaktivitet, planlægning og løsninger af opgaver og aktiviteter og hvad som har vist sig relevant.
Der efterlyses fornyende og supplerende kreative kræfter til udvalgets fortsatte arbejde.

Foreningens gartnere bruger 300 arbejdstimer til pasning, pleje og vedligeholdelse af
foreningens ca. 70.000 m2 friarealer (incl. græsklipning). De tre aktive gartnere ønskes suppleres med en fjerde. Gartnere aflønnes med arbejdsmarkedets takster for ufaglærte. Der foretages skattetræk i lønudbetalinger og der gives feriepenge.

Og – så var det i 1990, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge forskellige problemstillinger vedrørende etablering af et medborgerhus i foreningsregi.
Generelt var der en god debat omkring en eventuel etablering af et medborgerhus i området. Der var dog en del problematikker angående hvorvidt man fra start skulle fremsende ansøgning om tilladelse til Middelfart Kommune.

Den nedsatte arbejdsgruppes kommisorium blev følgende:
– Behovsanalyse – hvordan skal huset bruges
– Placering i området
– Økonomi, hvordan bliver huset financieret
– Opførelse, skal det være frivillig arbejdskraft
– Organisation. skal det være en selvejende institution
– Udarbejdelse af skitseforslag / tegning
– Udarbejdelse af prospektmateriale
– Redegørelse for generalforsamlingen

Arbejdsgruppen bestod af fem af foreningens medlemmer – Arne Andersen, Leif Hansen, Anders Balle, Kristian Madsen og Ib Møller Hansen – Heraf var to fra foreningens bestyrelse.

Dette indlæg blev udgivet i Forening, Historisk. Bogmærk permalinket.