Tag over hovedet

Foreningen opsatte i 2002 to nye andehuse i vandhullet på engen overfor andehuseSuperBrugsen.
To af foreningens mangeårige medlemmer havde forud forestået fremstillingen af andehuse og pæle. Husene blev derefter “sat i søen” og forventningen om ændernes interesse for husene og de kommende ællinger, var spontan og frydefuld.
Snart efter opsætningen blev andehusene besigtiget og indtaget af deres nye beboere. Ænderne lavede andekæresterier, byggede reder, lagde æg  og rugede ællinger ud og så blev der liv og leben på det blanke vand i andedammen og alle var glade og fyldt med fryd over naturen og livets mangfoldighed.
Scenariet og idyllen gentog sig år efter år. Ænder ynglede – ællinger kom til, blev besøgt, fodret med brødkrummer og lækkerier og der blev begejstret iagttaget og beundret. Ællinger voksede op, blev voksne, fløj hjemmefra, vendte tilbage og gjorde krav på barndomshjemmet. Sådan gik livet og naturen sin vante gang til lands og til vands

Som tiden gik, kom der siv og vildt voksende begroninger i vandhullet. Der var grøde i vegetationen. Den frie svømmeplads blev trang. Det ene øjeblik var vandhullet en andedam, det næste øjeblik et overbegroet overfladebassin

Foreningen spurgte efter oprensning af vandhullet og UPS ! – det var ikke så godt med de dér andehuse i overfladebassinet: “De skal fjernes. Det giver bæ på bunden” og det er som bekendt noget lort! – Og så blev andehusene fjernet. De formastelige “skiderikker” måtte søge andre steder at udfolde deres forehavende.
Sidenhen fik foreningen et klækkeligt tilskud til opsætning af et bord-bænk-arrangement, så forbipasserende kunne sidde og betragte det blanke vandspejl i det kommunale overfladebassin.

I skrivende stund, fjorten år senere, bygges der igen her på parnasset. På “Violinen og Klaveret” forstås. Tæt ved højskole, idrætsanlæg og indkøbscenter –  og minsandten om ikke også man dér har et vandhul – eller et overfladebassin – om man vil – som vandelskende fugle allerede har indtaget.
Men lur mig, der kommer en dag, så vil naturen også dér gå sin gang og så vil der komme siv og bevoksning og opstå uønsket vegetation med behov for oprensning til følge..
img_11421I overfladebassinet på engen overfor SuperBrugsen svømmer ænder rundt og snadrer lidt hist og her og gør kur og gør sig til overfor hverandre, stritter lidt med fjerene og rapper og napper til alle sider, just sådan, som der gøres, når man er en and.
Om føje tid yngler de igen, de der ænder, just som naturens gang påbyder dem – med eller uden andehus og med eller uden tag over hovedet.

img_11331

Forbipasserende børn og voksne nød i fordums tid godt af synet af ænder og ællinger og de mange ture til andedammen med deres vel forberedte brødposer.
Man kunne spørge sig selv, hvilken ulempe sådan et par andehuse i et overfladebassin kan gøre endsige bibringe af “skade” og besvær. (?) – Man kunne også spørge bestyrelsen – og til den trafik bruger man hjemmesidens menupunkt “Kontakter”…

Dette indlæg blev udgivet i Arealer, Historisk. Bogmærk permalinket.