Set og sket

I det nu nedlagte foreningsblad GRUNDSTOF, kunne man i oktobernummeret 1990 læse under “Nyt fra redaktionen”:

(citat begyndt)
… Grundejerforeningen vil pr. 1. oktober stå uden lejer af engen, idet Ina og Kurt Christiansen – efter 10 ½ års lejemål – har opsagt deres engagement i engen. Begge har de i den forgangne periode lagt mange kræfter i pasning af dyrene og af engarealet…
Dyrpåeng… Vi har alle – i og udenfor forening – kunnet glæde os over, at vi på denne måde har det landlige miljø med dyr tæt på. Især har vore børn haft megen glæde ved dyrene…
(citat slut)

Som vi ved, så overtog Laila og Peter Christiansen lejemålet af engen og de nødvendige officielle godkendelser og tillader til dyrehold på området blev også dem tildels.
Eng, dyr og dyreholdere nyder stor og velment bevågenhed fra omgivelserne og der gives de facto megen god respons på dyrenes ophold på engen.

(I samme periode som Ina og Kurt havde dyrehold på engen – var der iøvrigt dengang drøftelser om at opføre et medborgerhus i lokalområdet – eventuelt på legepladsen ved Færgegårdvej – og problemstillingen var  et vigtigt samtaleemne. Muligheder blev undersøgt. Et nedsat udvalg foretog indledende ekskursioner til og undersøgelser og besigtigelser af lignende projekter rundt om på Vestfyn.  Et sådant projekt fandt dog ikke rodfæste blandt grundejerforeningens medlemmer omend idéskabernes visioner og intentioner var nok så velmente.
Projektet blev derefter skrinlagt på en generalforsamling).

Dette indlæg blev udgivet i Dyr på eng, Historisk. Bogmærk permalinket.