Foreningsblad

I 1980 – mens Stribgårdens Grundejerforening endnu var ganske ung – opstod der hos den daværende bestyrelse en idé om, at begynde en udgivelse af et foreningsblad.  Da idéen havde taget form og bladets udseende, sidetal med tekst, billeder, financiering via annoncører og en fast ansvarshavende redaktør m.m. var kommet på plads, blev det bestemt, hvor mange årlige udgivelser, der skulle tilstræbes. Først dér blev projektet præsenteret for foreningens medlemmer med en opfordring til at foreslå et navn til bladet.
Ideen blev vel modtaget og arbejdet med en bladudgivelse kunne tage sin egentlige begyndelse.1grundstof

Redaktion og bladudvalg blev i sagens natur de fem personer, der sad i bestyrelsen. Alle var de lige ved hånden og alle var de fyldte med både visioner og målrettede intentioner om at udføre et stykke gedigent og vedvarende foreningsarbejde. Gode idéer var der nok at tage af.

Der blev udskrevet en konkurrence blandt foreningens medlemmer om forslag til et navn til bladet. Til udvælgelse af bladnavn blandt de indkomne forslag, blev der nedsat en ”uvildigt femmandsjury m/k” som fik til opgave at vælge det navn, som på bedste vis dækkede ideen med et foreningsblad.
De indkomne forslag blev præsenteret anonymt for “juryen” som bestod af Kirsten Blåbjerg, Alice Andersen, Steen Nybo Nielsen, Anni Høyer og Helen Hansen som hver især repræsenterede et af foreningens fem vænger. Juryens valg blev telefoneret til formanden og navnet der blev udpeget til at være det mest egnede, var  ”Grundstof”.
Vinderen fik en flaske rødvin og bladudvalget alias bestyrelsen gik straks i gang med redaktionen af den første udgivelse,  som kom til at bestå af tre A-4 sider, med tekst og billeder på begge sider, foldet på midten og hæftet i ryggen så det samlede resultat udgjorde et tolvsiders blad i A5 format med foreningsrelevant stof på alle sider. (Det absolut første blad fra foråret 1980 ses overfor).
Med tiden fik bladet et mere professionelt layout og udseende.  I forårsudgivelsen 1983, var bladet for første gang med fuld-side-reklamer. På den tid var der i foreningen stor aktivitet. Det første blad havde indlæg fra festudvalget, sportsudvalget, fra legepladsudvalget. Der blev skrevet om containerordningen, de grønne områder og om uhensigtsmæssig knallertkørsel på stierne.
Der er ingen tvivl om, at bladudgivelserne var med til at give foreningen et både agtet og respekteret omdømme i lokalsamfundet ligesom foreningens synlighed blev mere klar.

Grundstofstribe

Gennem de efterfølgende 27 år udkom foreningens blad i en ubrudt rækkefølge i godt og vel 6000 trykte eksemplarer – betalt af annoncørerne.  Et medlem i foreningen, som dengang via sin faglige pondus havde kontakt til trykkerivirksomhed,  forestod de første år trykningen af “Grundstof”. År senere overtog et lokalt trykkeri i Middelfart opgaven.

Annoncerne i bladet var de såkaldte rubrikannoncer som var så populære før i tiden. Den mindste annonce fyldte en sjettedel side og kostede 100 kroner. Den mellemste annonce fyldte en trediedel side og kostede 200 kroner og den største annonce fyldte en hel side og for den måtte man betale 600 kroner.
Helsideannoncerne var placeret strategisk godt i bladet og der var annoncører som lige fra starten ønskede sine annoncer placerede bestemte steder i bladet. Sådanne ønsker blev der fra redaktionen naturligt nok sat pris på i mere end én forstand. Der kunne ikke annonceres på midtersiderne som var beregnet til “Ta’ ud sider”.

For ikke så mange år siden vurderede den daværende bestyrelse, at et foreningsblad i den form bladet gennem årene var udgivet, ikke længere var tidssvarende.  Udgivelsen af  foreningsbladet “Grundstof” blev stoppet og orienterende stof til foreningens medlemmer blev videregivet via omdelte skrivelser samt meddelelser på foreningens første hjemmeside oprettet i 2010. Sidenhen har foreningen taget en ny og mere tidssvarende hjemmeside i brug, samt indført at medlemmerne kan abonnere på nyhedsbreve sendt direkte til den enkeltes indbakke.
Det er i år 36 år siden foreningsbladet “Grundstof” blev udgivet for første gang. Kristian Madsen og Ole Møller har været behjælpelig med at fremdrage 44 fortløbende eksemplarer fra foreningens arkiv. Blot én årgang (2003) mangler helt, ligesom  nogle få enkelte løse eksemplarer.

Dette indlæg blev udgivet i Historisk. Bogmærk permalinket.