To foreninger

De første 30 år af Stribgårdens Grundejerforenings eksistens, havde foreningen eget Radio- og TV antenneanlæg med egen mast med antenne til nedtagelse af signalerne  og en kabelføring i jorden der transporterede signalerne ud til de enkelte husstande. På et tidspunkt blev foreningens antennemast nedlagt og afhændet og  foreningen købte efterfølgende signalerne hos  Strib Grundejer- og Antenneforening.

Den 1. april 2004 indgik Stribgårdens Grundejerforening (SG) en aftale med Strib Grundejer- og Antenneforening (SGA) om at lægge deres respektive Radio- og Antenneanlæg sammen og i et fremtidigt samarbejde søge at udnytte enhver tænkelig fordel ved en stordrift.

Ved sammenlægningen blev SG’s medlemmer fritstillet med hensyn til, hvor de ville købe deres fremtidige Radio- og TV signaler.
Aftalen indebar, at de medlemmer som ønskede at modtage Radio- og TV signaler fra SGA’s anlæg, skulle være medlem hos SGA.  En passus i aftalen var, at et medlemskontingent til grundejerdelen skulle andrage kr. 25,- som blev indeholdt i det samlede årlige bidrag  hver enkelt af SG’s medlemmer skulle erlægge for modtagelse af signaler.

De af SG’s medlemmer  der modtager deres Radio- og TV signaler / bredbånd hos SGA, er altså i princippet medlem af to grundejerforeninger, og har – via deres indvalgte repræsentanter i SGA’s bestyrelse – en væsentlig og betydningsfuld  indflydelse på  hvilke interesser som ønskes tilgodeset primært i antenneafdelingen men selvsagt også i grundejerdelen.

Har du forøvrigt læst referater fra de sidste to generalforsamlinger Strib Grundejer- og Antenneforening har afholdt? Find dem på SGA’s hjemmeside under menupunktet Referater og Dokumenter<Generalforsamling.

Både SG og SGA afholder ordinære generalforsamlinger i marts måned – henholdsvis den 4. marts og den 10. marts 2016. Hold øje med SGA’s hjemmeside om tid og sted.

I alles interesse opfordres så mange som muligt af  Stribgårdens Grundejerforening’s medlemmer at møde op til begge generalforsamlinger for at gøre deres indflydelse gældende. Støt op om de folk i SGA’s bestyrelse som vil vore interesser det bedste.

Se også aftalens ordlyd – mellem SG og SGA – Antenneaftale 2004

Dette indlæg blev udgivet i Klumme. Bogmærk permalinket.